Αν διαφημίζετε προϊόντα στο Facebook τότε το video αυτό σας αφορά

Πως λειτουργεί ο αλγόριθμος στόχευσης του Facebook;

Πού πρέπει να τοποθετείται η σημαντική πληροφορία στις διαφημίσεις στο Facebook