Performance Marketing

Το λεξικό του Web Marketing

Performance marketing: Αποκτήστε ένα “άδικο” πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό

Πως να Στοχεύσετε Εύπορους Καταναλωτές

Dark Light

Η Humble Digital Agency σε συνεργασία με τον εκδοτικό οργανισμό Direction δημιούργησαν το παρακάτω λεξικό (Digital Web Lexicon) για να σας λύσουν τις απορίες σχετικά με τους σημαντικότερους όρους της Digital Διαφήμισης.

Εισαγωγή

Η ραγδαία ανάπτυξη του internet και δη του παγκόσμιου ιστού  – αυτό που ονομάζουμε world wide web ή για συντομία www – έφερε μαζί της πολλούς νέους όρους και ορολογίες. Ο χρήστης του web πρέπει να είναι αρκετά έμπειρος ώστε να καταφέρει να «μεταφράσει» και να αποκωδικοποιήσει έννοιες και όρους που συνθέτουν τη νέα ψηφιακή τάξη πραγμάτων. Πόσο δε όταν έχουμε να κάνουμε με το marketing αυτού του χώρου…

Η προσπάθεια να συγκεντρώσουμε τους πιο σημαντικούς όρους του κόσμου του Web Marketing δεν ήταν εύκολη αλλά σίγουρα το αποτέλεσμά της αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για να διευρύνει κανείς τις γνώσεις του. Το λεξικό αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει να γνωρίσουμε το νέο αυτό κόσμο και να κατανοήσουμε καλύτερα τις βασικές του έννοιες.

ΛΕΞΙΚΟ

Account

Για να έχουμε πρόσβαση σε μία υπηρεσία χρειαζόμαστε έναν λογαριασμό. Η εγγραφή σε μία εταιρεία πάροχο πρόσβασης internet χαρακτηρίζεται από αυτό το account που περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία της ταυτότητας του χρήστη. Βασικά δομικά του στοιχεία, το user name (το όνομα χρήστη) και το password (ο κωδικός πρόσβασης).

Ad Click

Η διαδικασία όταν κάνουμε κλικ με το ποντίκι σε ένα διαφημιστικό banner. Το πάτημα (click) με το ποντίκι σε μία διαφήμιση στο Web μας οδηγεί στη σελίδα του διαφημιζόμενου.

Ad Management

H διαχείριση των online διαφημίσεων (Banners, Buttons) μέσω κάποιου προγράμματος διαχείρισης και στόχευσης (π.χ. έναν Ad Server).

Ad Server

Πρόγραμμα διαχείρισης διαφημιστικών εκστρατειών εγκατεστημένο σε κάποιον Server που αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και την εμφάνιση online διαφημιστικών εκστρατειών. Παρέχει επιπρόσθετα στατιστικά στοιχεία για την απόδοση της εκστρατείας. Ο Ad Server επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε συγκεκριμένες θέσεις σε Web Sites και επιτρέπει τη στοχευόμενη εμφάνιση διαφημίσεων βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. Ad Servers χρησιμοποιούν εταιρίες που ειδικεύονται στη διαχείριση online διαφημίσεων και ενίοτε τα ίδια τα Web Sites για να εξυπηρετούν τους διαφημιζόμενους που τα προσεγγίζουν απευθείας.

Administrator

Ο υπεύθυνος για τη γενική επίβλεψη και συντήρηση ενός πληροφοριακού συστήματος, ενός δικτύου υπολογιστών ή μίας εφαρμογής.

Advertising Network

Είναι ένας όρος που περιγράφει μία ομάδα ιστοσελίδων οι οποίες χρησιμοποιούν τον ίδιο Ad Server. Αυτό συμβαίνει σε εταιρίες όπως τα online media sales houses ή οι ίδιοι οι κατασκευαστές των Ad Servers που εκπροσωπούν εμπορικά Web Sites, χρησιμοποιώντας όλοι τον ίδιο Ad Server.

Aυtοresponder

Λογισμικό που ανταποκρίνεται αυτόματα στα e-mails με προκατασκευασμένα κείμενα, απαντώντας ό,τι έχει οριστεί από κάποιον Web Administrator.

Bookmarks

Θα τα συναντήσετε και ως Favorites ή Αγαπημένα. Είναι η λίστα που δημιουργεί κάθε χρήστης – ουσιαστικά ένα αρχείο – με τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που τον ενδιαφέρουν.

Bouncing

Επιστροφή ενός e-mail λόγω λάθους ή ανύπαρκτου παραλήπτη.

Brand Building

Η καθιέρωση και βέβαια η ενίσχυση μίας μάρκας στην online αγορά.

CC (Carbon Copy)

Η κοινοποίηση ενός e-mail και η αποστολή του σε περαιτέρω του ενός παραλήπτες. Όταν τοποθετούμε παραλήπτες στο CC, τότε αυτοί είναι εμφανείς σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες. Βλ. επίσης: BCC.

Conference

Συνέδριο ή τομέας ενημέρωσης σε ένα συνεδριακό δίκτυο. Κάθε συνέδριο έχει ένα καθορισμένο θέμα και μπορεί να χωρίζεται σε περαιτέρω υποενότητες. Conference μπορεί να γίνει ζωντανά μέσω του Internet, είτε με τη διάδοση ήχου, είτε με τη διάδοση ήχου/ video.

Dotcom

Χαρακτηρισμός μιας εταιρείας η οποία πραγματοποιεί τις συναλλαγές μέσω του Internet. π.χ. η Amazon είναι μια επιχείρηση dotcom.

Διαδίκτυο

Βλέπε Internet.

Hacker

Είναι ο χρήστης ο οποίος εισβάλει παράνομα σε ένα δίκτυο υπολογιστών ή ακόμη και σε έναν προσωπικό υπολογιστή μέσω internet. Ένας hacker μπορεί να παραποιήσει ή ακόμη και να καταστρέψει δεδομένα και πληροφορίες.

Header

Αρχικό τμήμα μιας σελίδας Web ή ενός e-mail, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τίτλο, τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον έλεγχο σφαλμάτων.

IAB (Interactive Advertising Bureau) ™

Φορέας ο οποίος καθορίζει standards και λειτουργεί παράλληλα συμβουλευτικά για τα θέματα της Interactive διαφήμισης παγκόσμια. Web Site: www.iab.net.

Infotainment

Σύντμηση των λέξεων Information (πληροφορία) και Entertainment (διασκέδαση). Ο όρος αναφέρεται σε μια μορφή επικοινωνίας με πολυμέσα που συνδυάζει τον αυξανόμενο όγκο πληροφοριών με τη διασκέδαση.

Interstitial

Μορφή διαφήμισης που παρεμβάλλεται της επαφής του χρήστη με μία σελίδα. Όταν ο χρήστης καλέσει μια συγκεκριμένη σελίδα ή Web Site, αντί της σελίδας αυτής παρουσιάζεται αρχικά μπροστά του μια διαφήμιση που καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη, η οποία εξαφανίζεται μετά από λίγο και εμφανίζεται τότε η σελίδα που είχε καλέσει ο χρήστης.

Intranet

Ένα μικρό δίκτυο που βασίζεται στην τεχνολογία του Web και το οποίο χρησιμοποιείται ενδοεπιχειρησιακά για την εξυπηρέτηση στελεχών μίας επιχείρησης.

Inventory

Όλος ο διαθέσιμος χώρος σε εμφανίσεις (Ad Impressions) ενός Web Site, ο οποίος μπορεί να πουληθεί σε διαφημίσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παράδειγμα: αν ένα Web Site έχει κάθε μήνα 100.000 Ad Impressions, τότε αυτό αποτελεί και το διαθέσιμο Inventory του.

Ιστοσελίδα

Βλέπε Web Page.

Ιστότοπος

Βλέπε Web Site.

Logoff

Η αποσύνδεση/τερματισμός της σύνδεσης από κάποιον Web Server/ Web Site.

Logon

Η διαδικασία σύνδεσης με έναν Web Server/ Web Site.

περιεχόμενο σε αντίθεση, π.χ., με την Επικεφαλίδα (Header).

Newbie

Όρος που αναφέρεται στους νέους χρήστες του Internet.

Newsgroups

Χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται ανοιχτές ή κλειστές συζητήσεις. Υπάρχουν χιλιάδες χιλιάδων διαφορετικές κατηγορίες συζητήσεων, στις οποίες οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα.

Offline

Έλλειψη σύνδεσης υπολογιστή με άλλους υπολογιστές ή τράπεζες δεδομένων ή επαφής με το Internet.

Online

Άμεση ηλεκτρονική σύνδεση με άλλους υπολογιστές ή τράπεζες δεδομένων.

Pull Marketing

Το Pull-Marketing βασίζεται στην ιδέα ότι οι χρήστες του Internet δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την αλληλεπίδραση. Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία είναι η προσέλκυση χρηστών σε αντίστοιχα Web Sites και η συνεχής ανανέωση των περιεχομένων τους.

Push Marketing

Με τις τεχνολογίες push, που ουσιαστικά βασίζονται στο Internet Broadcast, παρέχονται στην οθόνη του χρήστη έτοιμες ειδήσεις και πληροφορίες. Οι τεχνολογίες αυτές έφτασαν στο αποκορύφωμά τους στα μέσα της δεκαετίας του ’90 (τεχνολογία Point Cast), αλλά πλέον δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου.

Quote

Παράθεση ενός e-mail στο οποίο απαντά ο χρήστης. Αναγνωρίζεται από το σύμβολο «>» που υπάρχει στην αρχή της γραμμής.

Reach

Ο αριθμός μοναδικών χρηστών (εκφράζεται και ως ποσοστό του συνολικού κοινού ή προκαθορισμένου υποσυνόλου του) στους οποίους προβλήθηκε ένα διαφημιστικό μήνυμα τουλάχιστον μία φορά σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Vortals (Vertical Portals)

Web Sites με συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο (π.χ. διασκέδαση), τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Τα Vortals αντίθετα με τα Portals έχουν σταθερό κοινό επισκέπτες και αποτελούν σημείο πολύτιμης στόχευσης σε μία διαφημιστική εκστρατεία.

Web Browser

Πρόγραμμα με το οποίο μπορεί κάποιος να επισκεφτεί Web Sites και να δει Web Pages. Γνωστοί Web Browsers είναι: Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, Mosaic, Opera.

Account manager

Είναι το στέλεχος που αναλαμβάνει τη διαχείριση του λογαριασμού των πελατών και την επικοινωνία με τον πελάτη. Περιέχει τη συνολική επίβλεψη του έργου από την αρχή μέχρι το τέλος του, διασφαλίζοντας την επίτευξη των συμφωνηθέντων με τον πελάτη στόχων.


Affiliate program


Μορφή διαφήμισης, χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας είναι η πληρωμή του διαφημιστή μόνο με βάση το αποτέλεσμα.  Ο διαφημιστής, ιδιοκτήτης ενός site, πληρώνεται εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν προκαθοριστεί με το διαφημιζόμενο. Σκοπός του διαφημιστή είναι να οδηγήσει στην ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες που θα πραγματοποιήσουν μία συγκεκριμένη ενέργεια, πχ αγορά ενός προϊόντος ή εγγραφή στη βάση συνδρομητών του διαφημιζόμενου. Για όσους επισκέπτες πραγματοποιήσουν την επιθυμητή ενέργεια και μόνο, θα καταβληθεί στο διαφημιστή το συμφωνηθέν ποσό ανά επισκέπτη.


AJAX

Τα αρχικά των λέξεων Asynchronous JavaScript and XML, αφορούν σε τεχνολογίες ανάπτυξης ιστοσελίδων που στόχο έχουν τη δημιουργία ταχύτερων, δυναμικών και πιο διαδραστικών εφαρμογών και ιστοσελίδων.


Αλγόριθμος


Πρόκειται για μία προκαθορισμένη ακολουθία βημάτων με αρχή και τέλος με σκοπό τη επίτευξη κάποιου στόχου. Είναι ουσιαστικά μία μέθοδος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε την επίλυση κάποιου προβλήματος. Ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά σε θέματα λογισμικού και περιγράφει τη λογική πάνω στην οποία δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα, και ποιες οι λειτουργίες του.


Animation Designer


Οι Web Animators δημιουργούν κινούμενα σχέδια, ταινίες και παρουσιάσεις στο web.

Augmented Reality ή Επαυξημένη πραγματικότητα


Πρόκειται για τεχνολογία που στόχο έχει τη δημιουργία «εικονικής πραγματικότητας» εφαρμόζοντας ποικίλα εφέ επάνω στο πραγματικό πεδίο όρασης του χρήστη. Χρησιμοποιώντας σαν βάση το περιβάλλον, δημιουργεί αντικείμενα και κινήσεις που είναι ορατά μέσω μίας συσκευής (πχ ειδικά γυαλιά). Οι συσκευές παραγωγής εικονικής πραγματικότητας συνήθως τοποθετούνται στο κεφάλι του χρήστη καλύπτοντας το οπτικό του πεδίο, ενώ πλέον υιοθετούνται τάχιστα και από τα έξυπνα τηλέφωνα (smart phones).


Banner ad


Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους διαφήμισης στο Internet. Πρόκειται για μία διαφήμιση που τοποθετείτε σε μία ιστοσελίδα και παραπέμπει με σύνδεσμο (link) σε μία τρίτη ιστοσελίδα ή απλώς προβάλει ένα προϊόν ή υπηρεσία. Η μορφή ενός banner μπορεί να είναι εικόνα ή βίντεο. Στο Internet έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένα standards αναφορικά με τα banners, καθοδηγώντας τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων ως προς τα μεγέθη των banners που πρέπει να διαθέτουν προς τους διαφημιζόμενους, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογένεια στο Internet.


Blog ή Ιστολόγιο


Προέρχεται από τη συντομογραφία του Weblog (Διαδικτυακό ημερολόγιο). Πρόκειται για μία ιστοσελίδα ειδησεογραφικού περιεχομένου με χαρακτηριστικό της γνώρισμα τη σειριακή (το ένα κάτω από το άλλο) παρουσίαση των άρθρων. Ένα Blog μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους συντάκτες. Τα Blogs θεωρούνται δικαίως ως ένα από τα πιο ενεργά «μέλη» του σημερινού Internet.


Bounce Rate ή Ποσοστό μεταπήδησης


Αναφέρεται στο ποσοστό των επισκεπτών που καθώς εισέρχονται σε μία ιστοσελίδα την εγκαταλείπουν χωρίς να επισκεφθούν καμία άλλη σελίδα πέραν της αρχικής. Η επιδίωξη μείωσης του ποσοστού μεταπήδησης (bounce rate) σε μία ιστοσελίδα αποτελεί καλή πρακτική του Internet Marketing.


Broadcast e-mail


Αναφέρεται στην αποστολή διαφημιστικού e-mail (e-mail Newsletters) σε μία λίστα διευθύνσεων email. Πρόκειται για τη διαδικτυακή εκδοχή του direct marketing.


Cascading style sheets (CSS)


Τα Cascading Style Sheets (CSS) είναι ουσιαστικά ένα σύνολο κανόνων για τη μορφοποίηση των ιστοσελίδων. Καθορίζουν τα χρώματα, τα σχήματα και τη συμπεριφορά συγκεκριμένων στοιχείων σε μία ιστοσελίδα. Για παράδειγμα καθορίζουν ότι κάθε φορά που ο χρήστης θα ακουμπάει με τον κέρσορα το menu τότε το μενού θα αλλάζει χρώμα. Είναι ένας ευέλικτος και πολύ αποτελεσματικός τρόπος να διαχειριστούμε το στυλ των ιστοσελίδων μας. Τα Cascading Style Sheets (CSS) δημιουργήθηκαν από την οργάνωση διεθνών standards για το web, την W3C, με σκοπό τη χρήση τους σε γλώσσες διαμόρφωσης όπως η HTML και XHTML.


Click Through Rate


Πρόκειται για έναν από τους δημοφιλέστερους δείκτες που σχετίζονται με τη διαφήμιση στο Internet. Είναι το ποσοστό των επισκεπτών που έκαναν κλικ σε μία συγκεκριμένη διαφήμιση δια τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών που εκτέθηκαν στη διαφήμιση.

Coding


Αναφέρεται στο προγραμματισμό ιστοσελίδων ή εφαρμογών. Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο προγραμματιστής γράφει κώδικα, δηλαδή τη γλώσσα που αναγνωρίζει ο υπολογιστής. Οι μορφές του κώδικα ποικίλουν ανάλογα με τη γλώσσα στην οποία χρησιμοποιεί ο προγραμματιστής.

Collateral marketing

Όταν χρησιμοποιείται ο όρος στο web, αναφέρεται στην ύπαρξη συνοχής μεταξύ των πληροφοριών και της επικοινωνίας που επιτελείται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης με τα έντυπα μέσα όπως φυλλάδια, κάρτες, μπροσούρες, κτλ.

Content Management System (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου)


Ένα σύστημα Διαχείρισης περιεχομένου ή CMS, πρόκειται για μία πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα πλήρως δυναμικό website  απαιτώντας ελάχιστες ή και καθόλου γνώσεις προγραμματισμού. Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει στο χρήστη τη δημιουργία νέων σελίδων, κατηγοριών, προϊόντων, κτλ.  Κάποιες από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες είναι οι εξής: WordPress, Joomla, Drupla, Ruby on Rails , OsCommerce.

Conversion (Μετατροπή)


Ο όρος αναφέρεται στη μετατροπή ενός επισκέπτη μίας ιστοσελίδας σε πελάτη ή ακόμα πιο συγκεκριμένα στην πραγματοποίηση μίας συγκεκριμένης ενέργειας από μεριάς του επισκέπτη. Για παράδειγμα εγγραφή του επισκέπτη της ιστοσελίδας στον κατάλογο των μελών, ή στη λίστα παραληπτών του e-mail newsletter του website.

Conversion Rate (Μετατροπή)


Αναφέρεται στο ποσοστό των χρηστών μίας ιστοσελίδας που πραγματοποιούν μία ή περισσότερες επιθυμητές ενέργειες, όπως η αγορά ενός προϊόντος, η εγγραφή στη λίστα παραληπτών του email newsletter.

Copywriting (Κειμενογραφία)


Η διαδικασία συγγραφής των κειμένων μίας ιστοσελίδας ή ενός εντύπου.


Creative design


Πρόκειται για το γραφικό μέρος του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας, είτε σε στατική μορφή (banners, εικόνες) είτε σε κινούμενη (multimedia).


Crowdsourcing


Είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιος (εταιρεία/οργανισμός/ιδιώτης) αναθέτει στη κοινότητα χρηστών μίας ιστοσελίδας την πραγματοποίηση μίας συγκεκριμένης ενέργειας, συνήθως άνευ πληρωμής. Για παράδειγμα η συγγραφή της μεγαλύτερης Online Εγκυκλοπέδιας, της Wikipedia πραγματοποιήθηκε από μία μεγάλη κοινότητα χρηστών, η οποία είναι ανοιχτή και μπορεί να συμμετέχει ο καθένας. Χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας είναι ότι πολλοί χρήστες συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση της ενέργειας, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, δημιουργώντας έτσι μία πολύ μεγάλη δυναμική σε ανθρωποώρες.

Custom web applications

Πρόκειται για τη δημιουργία εξατομικευμένων εφαρμογών λογισμικού που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτές οι εφαρμογές λογισμικού δεν σχετίζονται με πακέτα λογισμικού ή «έτοιμες» εφαρμογές.


Direct marketing

Μορφή προωθητικής ενέργειας κατά την οποία συγκεκριμένα μηνύματα αποστέλλονται σε στοχευμένο κοινό. Χαρακτηριστικό αυτής της ενέργειας άμεσου marketing είναι ότι η επικοινωνία του μηνύματος επιτελείται απευθείας στον δέκτη με άμεσο τρόπο, ενώ είναι η δυνατή η προσωποποίηση του μηνύματος βάσει των ενδιαφερόντων του δέκτη.

Direct Message
Πρόκειται για ένα μήνυμα το οποία στέλνεται από έναν χρήστη μίας ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής σε έναν άλλο χρήστη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα direct message είναι τα μηνύματα στο Facebook και στο Twitter από χρήστη σε χρήστη.

Direct Response Advertising

Πρόκειται για τη μορφή διαφήμισης κύριο γνώρισμα της οποίας είναι η άμεση ανταπόκριση του δέκτη στη διαφήμιση. Ο διαφημιστής χρησιμοποιεί αυτή τη μορφή διαφήμισης για την επίτευξη κάποιου άμεσου στόχου όπως για παράδειγμα η αύξηση των πωλήσεων σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, κτλ. Στο Internet αυτή η μορφή διαφήμισης επιτελείται χρησιμοποιώντας μέσα όπως το E-mail Marketing, το Pay Per Click Advertising, κα.

Default

Πρόκειται για έναν πολύ δημοφιλή όρο στους υπολογιστές και στο Internet. Στα Ελληνικά μεταφράζεται ως «Προεπιλεγμένο» και αναφέρεται σε κάποια ρύθμιση ή επιλογή η οποία έχει προεπιλεχθεί από τον δημιουργό του προγράμματος ή της εφαρμογής. Είναι ουσιαστικά η ρύθμιση ή η επιλογή που ισχύει εάν δεν επέμβει ο χρήστης για την τροποποίηση της. Για παράδειγμα στα Windows ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα αποστολής και παραλαβής e-mail είναι το Outlook Express.

E-commerce


Αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας χρήστης υπολογιστή αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες μέσω Internet. Η αγορά προϊόντων μέσω Internet πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους όπως η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ή με αντικαταβολή ή με τραπεζική κατάθεση. Η αποστολή των προϊόντων μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά ή με επίσκεψη του πελάτη στο κατάστημα.

Facebook

Πρόκειται για το δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο παγκοσμίως με περισσότερους από πεντακόσια εκατομμύρια μέλη. Τα μέλη του Facebook διατηρούν προσωπικές σελίδες – προφίλ, στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν φωτογραφίες, προσωπικά μηνύματα και να συνδεθούν με τους φίλους τους.

Facebook Application
Πρόκειται για μία εφαρμογή λογισμικού ή οποία έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για λειτουργία και χρήση μέσα στην πλατφόρμα του Facebook. Μία τέτοια εφαρμογή μπορεί να είναι ένα απλό παιχνίδι έως ένα πολύπλοκο επαγγελματικό εργαλείο .

Facebook Fan

Πρόκειται για ένα μέλος του Facebook το οποίο έχει δηλώσει ότι του αρέσει μία συγκεκριμένη σελίδα-προφίλ που βρίσκεται στο Facebook, εξου και ο όρος “Fan”.  Για παράδειγμα η σελίδα-προφίλ ενός διάσημου προσώπου ή ενός οργανισμού στο Facebook έχει πολλούς fans, δηλαδή χρήστες που έχουν δηλώσει ότι τους αρέσει η συγκεκριμένη σελίδα-προφίλ και θέλουν να την παρακολουθούν. Ο όρος αυτός δημιουργήθηκε όταν το Facebook παρέτρεπε τους χρήστες να γίνουν «Fans» σελίδων, κάτι που στην πορεία άλλαξε σε «δήλωσε ότι σου αρέσει» η συγκεκριμένη σελίδα-προφίλ.

Facebook Friend

Προσωπική σύνδεση δύο χρηστών στο Facebook με την ιδιότητα του φίλου.

Facebook Friend List

Οι χρήστες στο facebook έχουν τη δυνατότητα να κατηγοριοποιήσουν τους φίλους τους σε ομάδες χρηστών για την καλύτερή οργάνωσή τους, δημιουργώντας επίπεδα πρόσβασης. Για παράδειγμα μπορεί σε μία ομάδα φίλων να απαγορευτεί η πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενότητες του προφίλ του χρήστη, όπως τις φωτογραφίες, την προβολή των φίλων, κτλ.

Facebook Group

Στο Facebook οι χρήστες συνδέονται μεταξύ τους σε ομάδες ενδιαφέροντος , τα λεγόμενα Groups. Μέσω των Groups είναι δυνατή η συζήτηση για συγκεκριμένα θέματα και συνεπώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη δικτύωση και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των χρηστών.

Facebook Network

Πρόκειται για «δίκτυα» χρηστών τα οποία σχηματίζονται με βάση τη Γεωγραφική θέση του κάθε χρήστη, του επαγγέλματός του και των σπουδών του.

Facebook Note

Πρόκειται για προσωπικές σημειώσεις χρηστών στο facebook οι οποίες είναι διαθέσιμες σε μερίδα ή όλους τους φίλους στο facebook. Είναι δυνατός ο σχολιασμός στις σημειώσεις αυτές από άλλους χρήστες-φίλους.

Facebook Notification

Πρόκειται για κάποιο μήνυμα ειδοποίησης από το Facebook προς συγκεκριμένο χρήστη, για την ενημέρωσή του σχετικά με κάποια ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στο Facebook στην οποία συσχετίζεται ο συγκεκριμένος χρήστης.

Facebook Page

Πρόκειται για μία σελίδα-προφίλ στο Facebook η οποία είναι δημόσια και μπορεί να δημιουργήσει οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμός για να προβληθεί στο Facebook. Η δημιουργία μίας Facebook Page δεν έχει κάποιο κόστος.

Facebook Profile

Είναι η προσωπική σελίδα-προφίλ ενός χρήστη στο Facebook. Περιέχονται οι φωτογραφίες του, τα προσωπικά του μηνύματα, οι φίλοι του και διάφορες εφαρμογές.

Facebook Status

Ένα προσωπικό μήνυμα χρήστη που αναφέρεται στο τι κάνει ή τι σκέφτεται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα ένα τέτοιο μήνυμα μπορεί να είναι «Σε λίγο πάω στο γυμναστήριο».

Facebook Tag

Μέσω των Facebook Tags μπορούμε να συσχετίσουμε άλλους χρήστες (φίλους μας για την ακρίβεια) με σημειώσεις, φωτογραφίες ή videos που έχουμε αναρτήσει στη σελίδα του προσωπικού μας προφίλ. Για παράδειγμα μπορούμε αναρτώντας μία φωτογραφία να «δείξουμε»  ότι κάποιος φίλος μας βρίσκεται επίσης στη φωτογραφία αυτή, σημειώνοντας το όνομά του επάνω στη φωτογραφία χρησιμοποιώντας τα Facebook Tags.

Facebook Wall

Είναι ο χώρος στον οποίο το Facebook αναρτά τις ενημερώσεις από τη δραστηριότητα των φίλων μας, όπως τα status updates, οι φωτογραφίες, τα videos, το περιεχόμενο που δημιουργείται σε Facebook Pages και Groups στα οποία συμμετέχουμε, κτλ. Κάθε χρήστης του Facebook διαθέτει το δικό του προσωπικό Facebook Wall το οποίο αποτελείται από διαφορετικές ενημερώσεις ανάλογα με τους φίλους που έχει και τα Groups, Pages που ανήκει.

Firefox

Ένας από τους δημοφιλέστερους περιηγητές internet (browsers) παγκοσμίως. Ανήκει στο ίδρυμα Mozilla και στηρίζεται σε τεχνολογία ελεύθερου λογισμικού (open source). Καθιερώθηκε λόγω της ταχύτητάς του και των καινοτομιών που εισάγαγε στην περιήγηση στο Internet (browsing).

Flash

Η τεχνολογία Flash κατασκευάστηκε από την εταιρεία Macromedia το 1996 και σήμερα ανήκει στην Adobe που εξαγόρασε την Macromedia. Πρόκειται για μία πλατφόρμα πάνω στην οποία κατασκευάζονται γραφικά και multimedia εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με το χρήστη.

FMBL

Η γλώσσα διαμόρφωσης που χρησιμοποιεί το Facebook. Πρόκειται για μία νέα γλώσσα που καθιέρωσε το Facebook για να τη χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές που κατασκευάζουν εφαρμογές πάνω στην πλατφόρμα του Facebook. H FMBL υποστηρίζει και την HTML.

Focus group

Πρόκειται για μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιλεχθεί για να δοκιμάσουν μία εφαρμογή ή ένα προϊόν. Για παράδειγμα ένα focus group επιλέγεται για να δοκιμάσει τις λειτουργίες μίας ιστοσελίδας για το κατά πόσο υπάρχουν σφάλματα σε αυτήν, λογικά ή τεχνικά.

Follow Friday

Είναι ένας όρος ο οποίος καθιερώθηκε από την κοινότητα χρηστών του Twitter και συνοψίζεται στο ότι κάθε Παρασκευή οι χρήστες του Twitter προτείνουν άλλους αξιόλογους χρήστες προς παρακολούθηση (follow).

Follower

Ως Follower ορίζεται ο χρήστης των social media ο οποίος επιθυμεί να παρακολουθεί τις ενημερώσεις μας και γενικότερα το προφίλ μας. Παρότι ο όρος χρησιμοποιείται ευρύτερα, στα Social Media  είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο Twitter, όπου αντί για friends (όπως στο facebook) οι χρήστες συνδέονται μεταξύ τους με τη λογική του Follow, δηλαδή ένας δεδομένος χρήστης «ακολουθεί» άλλους χρήστες, με την έννοια ότι παρακολουθεί τις ενημερώσεις τους μέσω των μηνυμάτων που αυτοί δημοσιεύουν.

Geo-targeting

Αναφέρεται στη μέθοδο κατά την οποία τμηματοποιούνται οι επισκέπτες μιας ιστοσελίδας βάση γεωγραφικών κριτηρίων, για τη προβολή διαφορετικού περιεχομένου ανά γεωγραφική περιοχή (πχ διαφορετικές διαφημίσεις ή διαφορετική γλώσσα κειμένου).

Google AdWords

Πρόκειται για το δημοφιλές πρόγραμμα διαφήμισης στη μηχανή αναζήτησης της Google αλλά και στο δίκτυο ιστοσελίδων που διαθέτει (Google Display Network). Δίνει τη δυνατότητα στους διαφημιζόμενους να προβληθούν πληρώνοντας ανά κλικ στη διαφήμιση (Pay Per Click) ή βάση CPM (Cost Per Million). Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να διαφημιστούν χρησιμοποιώντας διαφημίσεις κειμένου ή εικόνας (banner). 

Google Analytics

Το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παροχής στατιστικών για επισκέπτες ιστοσελίδων στο Internet. Παρέχει ολοκληρωμένες μεθόδους για τη μέτρηση ενεργειών διαφήμισης και marketing στοχεύοντας στη δημιουργία αποτελεσματικότερων ιστοσελίδων. Η χρήση του είναι δωρεάν.

Hashtag

Το Hashtag (#) χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των συζητήσεων στο Twitter. Προσθέτοντας ένα Hashtag μαζί με τον τίτλο της κατηγορίας στην πρόταση, δημιουργείς αυτόματα μία κατηγοριοποίηση, η οποία είναι εύκολα αναζητήσιμη από τρίτους (πχ #Lexicon), ενώ κάνοντας κλικ στο Hashtag, το Twitter μας προβάλει όλες τις συζητήσεις χρηστών που αναφέρουν αυτό το Hashtag. 

Hyperlink

Πρόκειται για έναν σύνδεσμο μεταξύ ιστοσελίδων. Ένα Hyperlink (ή Link) μπορεί να είναι μία εικόνα, μία φωτογραφία ή ένα πολυμέσο. Κάνοντας κλικ στο Hyperlink θα μεταβούμε σε κάποια άλλη τοποθεσία του διαδικτύου η οποία μπορεί να είναι μία άλλη ιστοσελίδα, μία εικόνα, ένα αρχείο, ή ένα e-mail (μέσω του e-mail προγράμματός μας).

HTML

Είναι τα ακρώνυμα του Hyper Text Markup Language. Η HTML είναι η δημοφιλέστερη γλώσσα σήμανσης και χρησιμοποιείται ευρέως στο διαδίκτυο για την αποθήκευση και παρουσίαση δεδομένων. Συνδυάζεται με το CSS και Javascript για καλύτερη εικαστική απεικόνιση των δεδομένων στους Web Browsers.

Hosting

Η φιλοξενία ιστοσελίδων και εφαρμογών σε έναν ή περισσότερους web servers με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η εταιρεία παροχής hosting προσφέρει χώρο φιλοξενίας στους πελάτες της οι οποίοι τον χρησιμοποιούν για την αποθήκευση, προβολή και διάθεση δεδομένων μέσω του διαδικτύου.

Hit

Κάθε φορά που «ανοίγουμε» μία ιστοσελίδα, πραγματοποιούμε ένα σύνολο από Hits. Το Hit είναι η «αίτηση» που κάνουμε σε έναν web server για να κατεβάσουμε ένα αρχείο του (πχ εικόνα, φωτογραφία, πολυμέσο).

Inbound Links

Πρόκειται για τους εξωτερικούς συνδέσμους (links) που κατευθύνουν τους επισκέπτες από τρίτες ιστοσελίδες σε μία δεδομένη ιστοσελίδα.

Indexing

Είναι η διαδικασία που ακολουθούν οι μηχανές αναζήτησης κατά την οποία επισκέπτονται μία ιστοσελίδα, «σκανάρουν» το περιεχόμενό της και το αποθηκεύουν στη βάση δεδομένων τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αυτόματα από προγράμματα με την ονομασία Crawlers.

Information Architecture

Πρόκειται για τη μέθοδο κατά την οποία οργανώνεται όλο το περιεχόμενο, η δομή της πληροφορίας και ο τρόπος πλοήγησης σε ένα σύστημα, με σκοπό τη βέλτιστη παρουσίασή του για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής χρηστικότητας προς διευκόλυνση του τελικού χρήστη. Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι μία ιστοσελίδα, ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ή ένα πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιοθήκης.


Internal search engine

Είναι η εσωτερική μηχανή αναζήτησης μίας ιστοσελίδας η οποία αναζητά πληροφορίες στα περιεχόμενα μίας συγκεκριμένης ιστοσελίδας και μόνο μέσα σε αυτή.


Internet Explorer

Πρόκειται για έναν από τους δημοφιλέστερους και παλιότερους web browsers και παρέχεται δωρεάν από την εταιρεία Microsoft.

Javascript

Η JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει σαν σκοπό την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. To πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται ECMAscript.

Keyword

Η λέξη-κλειδί ή αλλιώς keyword, αναφέρεται σε μία οποιαδήποτε λέξη που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης σε μία συγκεκριμένη αναζήτησή του σε κάποια μηχανή αναζήτησης.

Keyword Research

Είναι η διαδικασία η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης (βλέπε Search Engine Optimization), και στοχεύει στην έρευνα της online αγοράς για τη συλλογή των λέξεων και φράσεων – κλειδιών που χρησιμοποιούν οι χρήστες στις αναζητήσεις τους στις μηχανές αναζήτησης. Πρόκειται για πολύτιμο δεδομένο το οποίο χρησιμεύει στην επιλογή των λέξεων και φράσεων στις οποίες θα στοχεύσει μία ιστοσελίδα με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατάταξή της στις μηχανές αναζήτησης.

Link popularity

Αναφέρεται στο πλήθος και στην ποιότητα των εξερχομένων links (συνδέσμων) που συγκεντρώνει μία δεδομένη ιστοσελίδα από τρίτες. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως από επαγγελματίες της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης.

Merchant account

Πρόκειται για τύπο τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να λαμβάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές από πιστωτικές ή χρεωστικές καρτες.

Media Player

Το πρόγραμμα το οποίο προβάλλει αρχεία video και ήχου. Μερικά παραδείγματα είναι τα: Windows Media Player, και Quick Time Player.

Meta data

Τα μεταδεδομένα (ή αλλιώς metadata) είναι δεδομένα τα οποία περιγράφουν άλλα δεδομένα. Σε μία ιστοσελίδα τα περισσότερα από τα Μεταδεδομένα δεν είναι ορατά στους χρήστες αλλά δίνουν χρήσιμες πληροφορίες στους web browsers και τις μηχανές αναζήτησης.

Modular Programming

Η τεχνική προγραμματισμού κατά την οποία ένα μεγάλο πρόγραμμα δημιουργείται συνδέοντας επιμέρους υποπρογράμματα, τα modules, καθένα από τα οποία λύνει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτή η τεχνική προγραμματισμού θεωρείται ως καλή πρακτική καθώς αυξάνει την επεκτασιμότητα του προγράμματος και μειώνει τα κόστη συντήρησής του.

Opera web browser

Ένας ιδιαίτερα δημοφιλής browser που έγινε γνωστός για καινοτομίες που εφήρμοσε και κυρίως για την ταχύτητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες που παρείχε, όταν αρχικά εμφανίστηκε στην αγορά. Σήμερα κατέχει ένα μικρό μερίδιο αγοράς.

Organic Search

Αναφέρεται στα «φυσικά» (όχι διαφημιστικά) αποτελέσματα που εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης, όταν πραγματοποιούμε μία αναζήτηση.

PageRank

Πρόκειται για έναν αλγόριθμο που χρησιμοποιεί η Google για να αξιολογήσει το πόσο δημοφιλής είναι μία ιστοσελίδα. Ο αλγόριθμος αυτός παράγει μία βαθμολογία από το 0 μέχρι το 10. Στον αρχικό του ορισμό ο αλγόριθμος αξιολογούσε το κατά πόσο είναι πιθανό ένας τυχαίος χρήστης να καταλήξει σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα, απλώς ακολουθώντας τυχαία συνδέσμους μεταξύ των ιστοσελίδων.

Pay per impression

Αποτελεί τρόπο χρέωσης μίας διαφημιστικής ενέργειας στην οποία ο διαφημιζόμενος κοστολογείται βάσει του αριθμού εμφανίσεων (Impressions) που θα συμπληρώσει η διαφήμισή του σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σε ένα δίκτυο ιστοσελίδων.

Pay-per-click (PPC)

Αποτελεί τρόπο χρέωσης μίας διαφημιστικής ενέργειας στην οποία ο διαφημιζόμενος κοστολογείται βάσει του αριθμού των clicks που θα δεχθεί η διαφήμισή του από τους επισκέπτες μίας ιστοσελίδας. Ο διαφημιζόμενος μπορεί να ορίσει το ποσό που επιθυμεί να πληρώσει ανά κλικ διαφήμισης, και ανάλογα με τον ανταγωνισμό η διαφήμιση του θα λάβει τις αντίστοιχες εμφανίσεις. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως στις μηχανές αναζήτησης και στα διαφημιστικά δίκτυα.

Pay-per-position (PPP)

Αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφήμισης με χρέωση ανά κλικ (Pay per click) κατά τις οποίες ο διαφημιζόμενος προκαθορίζει τη θέση που επιθυμεί να λάβει η διαφήμιση του στις μηχανές αναζήτησης. Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος του κλικ ορίζεται αυτόματα βάσει της ζήτησης των διαφημιζομένων για τη θέση αυτή.

PHP

Πρόκειται για μία από τις δημοφιλέστερες γλώσσες προγραμματισμού η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στο διαδίκτυο για την ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Plug in

Το plug in (ή Πρόσθετο) πρόκειται για ένα μικρό πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες το οποίο προστίθεται σε ένα άλλο μεγαλύτερο πρόγραμμα επεκτείνοντάς του τις δυνατότητες και τις λειτουργίες.

Reciprocal links

Πρόκειται για την αμφίδρομη ανταλλαγή links μεταξύ ιστοσελίδων. Κάθε μία από τις ιστοσελίδες που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, οφείλει να δημιουργήσει ένα link προς τις υπόλοιπες ιστοσελίδες.

Retweet

Ένας από τους δημοφιλέστερους όρους του κοινωνικού δικτύου Twitter. Κάνοντας Retweet, ουσιαστικά προωθούμε το μήνυμα κάποιου τρίτου χρήστη σε όλους όσους μας ακολουθούν στο δίκτυο.

ROI

Το ακρώνυμο του Return On Investment, που αναφέρεται στο ανταποδοτικό όφελος που κερδίζουμε σε σχέση με την αρχική επένδυση που πραγματοποιήσαμε.

RSS

Τα αρχικά του Really Simple Syndication, μιας τεχνολογίας που μας βοηθά να παρακολουθήσουμε αποτελεσματικότερα τις ενημερώσεις του περιεχομένου μίας ή περισσοτέρων ιστοσελίδων. Αντί να επισκεπτόμαστε καθημερινά τις αγαπημένες μας ιστοσελίδες για να βρούμε τα νέα τους άρθρα, μέσω του RSS έχουμε τη δυνατότητα να τα συλλέγουμε όλα αυτόματα σε ένα περιβάλλον.

Safari

Πρόκειται για το δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης της Apple το οποίο παρέχεται εργαστασιακά σε όλους τους υπολογιστές Apple, στο iPhone, στο iPad και γενικότερα στα προϊόντα της Apple με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Search Engine Marketing (ή SEM)

Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών Internet Marketing που στοχεύουν στην προώθηση ιστοσελίδων στο Internet χρησιμοποιώντας ως κύριο κανάλι προβολής τις μηχανές αναζήτησης και τα δίκτυα τους. Οι υπηρεσίες του SEM είναι η προώθηση στις μηχανές αναζήτησης (SEO), η διαφήμιση  στις μηχανές αναζήτησης (PPC) και η προβολή στο δίκτυο ιστοσελίδων των μηχανών αναζήτησης (Contextual Advertising).

Search Engine Optimization (ή SEO)

Πρόκειται για υπηρεσία του Internet Marketing η οποία στοχεύει στην αύξηση της επισκεψιμότητας ιστοσελίδων μέσω της προώθησης τους στα οργανικά (μη πληρωτέα) αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Search Engine Result Page (ή SERP )

Είναι η σελίδα αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. Κάθε φορά που πραγματοποιούμε μία αναζήτηση σε κάποια μηχανή αναζήτησης, δημιουργείται μία σελίδα η οποία περιέχει αποτελέσματα (ιστοσελίδες)  που ανταποκρίνονται στην αναζήτησή μας.

Shopping cart (ή Καλάθι αγορών)

καλάθι αγορών επιτρέπει στον επισκέπτη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος να συλλέξει ένα σύνολο προϊόντων προτού προβεί στην τελική αγορά τους. Λειτουργεί ουσιαστικά όπως ένα πραγματικό καλάθι σε ένα κατάστημα, που «κρατάει» τα προϊόντα μέχρις ότου φτάσουμε στο ταμείο για την αγορά τους.

Site Map (ή Χάρτης Ιστοσελίδων)

Ο χάρτης μιας ιστοσελίδας περιέχει με περιεκτικό τρόπο στους επισκέπτες όλες τις σελίδες ενός site σε μορφή link, χωρισμένες με λογική σειρά σε βασικές κατηγορίες, υποκατηγορίες, κτλ.  

Social Media (ή Κοινωνικά Δίκτυα)

Πρόκειται για ένα σύνολο τεχνολογιών διαδικτύου οι οποίες λειτουργούν ως μέσα επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου, επιτρέποντας τη δημιουργία και την ανταλλαγή πληροφοριών όπως κείμενα, εικόνες, video, κτλ. Κάποια από τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα είναι το Facebook, το Twitter,  το Youtube, το Foursquare, κα.

SPAM

Είναι ο όρος κατατεθέν για την ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο διαδίκτυο. Αναφέρεται σε διαφημιστικά μηνύματα τα οποία αποστέλλονται μαζικά σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν συναινέσει στη λήψη αυτών των μηνυμάτων. Ο όρος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και έχει επεκταθεί στο διαδίκτυο πέραν του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε κάθε μορφή διαφημιστικού μηνύματος με χαμηλή ποιότητα ή παραπλανητικού που απευθύνεται μαζικά στους χρήστες.

Theme design

Είναι το δημιουργικό/σχεδιαστικό κομμάτι που εφαρμόζεται σαν «πρόσοψη» σε μία ιστοσελίδα. Τα Themes παρέχουν χρώματα, σχέδια και γραφικά τα οποία εφαρμόζονται σε μία ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται ευρέως στα blogs όπου οι bloggers επιλέγουν μεταξύ των διάφορων themes αυτό που προτιμούν για το blog τους.

Time Spent on Site (ή Χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα)

Αναφέρεται στο χρόνο τον οποίο παραμένει ένας επισκέπτης ενεργός σε μία ιστοσελίδα.

Twitter Trend

Πρόκειται για κάποιο ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα για το οποίο συζητούν οι χρήστες του Twitter σε μία δεδομένη χρονική περίοδο (πχ σήμερα). Το Twitter έχει ένα ειδικό περιβάλλον στο οποίο παρουσιάζει τα “Trending Topics” της ημέρας. Για να χαρακτηριστεί ένα θέμα ως “Trending Topic” πρέπει να υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω από αυτό, από μεγάλο αριθμό χρηστών του Twitter.

Tweetup
Είναι ο όρος που αναφέρεται στις συναντήσεις που διοργανώνουν οι χρήστες του Twitter με σκοπό να γνωριστούν μεταξύ τους στον πραγματικό κόσμο.

Twitter

Ένα από τα δημοφιλέστερα sites κοινωνικής δικτύωσης (βλέπε Social Media) χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποίου είναι η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων με επιτρεπόμενο μέγεθος τους 170 χαρακτήρες. Στο Twitter δε χρησιμοποιείται ο όρος “Friends” όπως σε άλλα κοινωνικά δίκτυα αλλά το “Follow”. Κάνοντας “Follow” έναν χρήστη στο Twitter παρακολουθούμε τα προσωπικά μηνύματα που αυτός δημοσιεύει.

URL

Τα αρχικά του Uniform Resource Locator  (URL) αναφέρονται στο σύστημα διευθύνσεων που χρησιμοποιείται στο Internet για να συνδέει υπολογιστές μεταξύ τους. Πιο απλά, το URL είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιούμε για «ανοίξουμε» μία ιστοσελίδα, πχ www.advertising.gr
Viral Marketing

Το Viral Marketing πρόκειται για μορφή marketing που στοχεύει στη διεύρυνση της αναγνωρισιμότητας ή την επίτευξη άλλων στόχων marketing (πχ αύξηση των πωλήσεων). Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Viral Marketing είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται το διαφημιστικό μήνυμα. Είναι ταχύς, και αυτό-επαναλαμβανόμενος, όπως για παράδειγμα η εξάπλωση ενός ιού. Πραγματοποιείται κυρίως μέσω του διαδικτύου και των social media και μπορεί να έχει τη μορφή video, εικόνας, άρθρου, παιχνιδιού, βιβλίου, πολυμέσου, κτλ.

Visitor (ή Επισκέπτης)

Αναφέρεται σε έναν μοναδικό επισκέπτη μίας ιστοσελίδας. Οι Web Servers αντιλαμβάνονται έναν επισκέπτη κατά την πρώτη του επίσκεψη έτσι ώστε σε κάθε επιπλέον επίσκεψη στην ιστοσελίδα να μην υπολογιστεί για δεύτερη φορά.

Web applications

Ο όρος αναφέρεται σε εφαρμογές λογισμικού που λειτουργούν στο διαδίκτυο και ενσωματώνονται σε ιστοσελίδες για να τους προσθέσουν επιπλέον λειτουργικότητα. Περιλαμβάνονται πολύ απλέ ς εφαρμογές όπως ένας video player, μέχρι πολύπλοκες όπως ένα online τραπεζικό σύστημα.


Web browser (ή Περιηγητής)

Είναι το πρόγραμμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Κάποιοι από τους δημοφιλέστερους web browsers είναι οι Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome,  και Safari.

Web design

Η διαδικασία κατά την οποία σχεδιάζεται το εικαστικό κομμάτι μίας ιστοσελίδας. Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός της δομής της πληροφορίας, η επιλογή  των χρωμάτων και η δημιουργία των γραφικών της ιστοσελίδας.

Web designer

Είναι ο επαγγελματίας που εξειδικεύεται στη δημιουργία του σχεδιαστού κομματιού (της «πρόσοψης) των ιστοσελίδων. Κάποιες από τις βασικές του αρμοδιότητες είναι η επιλογή των χρωμάτων, ο σχεδιασμός των γραφικών και η δόμηση της πληροφορίας της ιστοσελίδας.

Web server

Ο Web server ή απλά Server είναι ένας υπολογιστής ο οποίος διαθέτει ένα εξειδικευμένο λογισμικό για τη φιλοξενία ιστοσελίδων και εφαρμογών. Ο Web Server βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία έτσι ώστε οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές που φιλοξενεί να είναι διαρκώς προσβάσιμες. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, οι web servers είναι ενισχυμένοι υπολογιστές, διαθέτουν τα καλύτερα μηχανήματα και φυλάσσονται σε συγκεκριμένους χώρους με συνεχή παροχή ενέργειας και ψύξη.

Web site design

Αναφέρεται στο σχεδιαστικό κομμάτι (την πρόσοψη) μίας ιστοσελίδας.

Web site objectives

Πρόκειται για στόχους που σκοπό έχουν να μετρήσουν το κατά πόσο μία ιστοσελίδα είναι αποτελεσματική στην αποστολή της. Για παράδειγμα εάν ο στόχος της ιστοσελίδας είναι η αύξηση των πωλήσεων, τότε ένα website objective είναι η αύξηση των πωλήσεων κατά 10%.

Web site promotion

Αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προσέλκυση επισκεπτών σε μία ιστοσελίδα. Περιλαμβάνει ενέργειες Marketing και Διαφήμισης στο Intenet, όπως η προώθηση στις μηχανές αναζήτησης, η διαφήμιση με banners, κα.

Web Standards

Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων και τεχνικών προδιαγραφών που καθιερώθηκαν από τον οργανισμό World Wide Web Consortium με σκοπό τον ορισμό και την περιγραφή των καλών πρακτικών του World Wide Web. Οι επαγγελματίες του διαδικτύου λαμβάνουν υπόψιν τους τα Web Standards κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων με σκοπό την επίτευξη συμβατότητας μεταξύ όλων των Web browsers και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν το Web.

Webmaster

Ο Webmaster είναι ο διαχειριστής μίας ιστοσελίδας, υπεύθυνος για τη συνολική της λειτουργία, με αρμοδιότητες όπως η επιδιόρθωση προβλημάτων, η ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών, η διασφάλιση ότι ο web server και το λογισμικό λειτουργούν αποτελεσματικά, κα.

Website Architecture

Είναι η δομή που έχει ακολουθήσει μία ιστοσελίδα αναφορικά με την οργάνωση του περιεχομένου της σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ο σχεδιασμός του τρόπου πλοήγησης και γενικότερα του περιβάλλοντος μίας ιστοσελίδας, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών παράλληλα με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της ιστοσελίδας.

Website Directories
Πρόκειται για καταλόγους γενικού τύπου ή θεματικούς που στόχο τους έχουν την καταγραφή και ταξινόμηση βάσει αντικειμένου, ιστοσελίδων επιχειρήσεων, οργανισμών ή ιδιωτών ενός ή περισσοτέρων κλάδων. Οι κατάλογοι βοηθούν τους χρήστες στην ανεύρεση πληροφοριών (πχ αναζήτηση οδοντίατρου στην Αθήνα).

Website strategy

Πρόκειται για ένα σύνολο στόχων και ενεργειών που περιλαμβάνονται στο πλάνο ανάπτυξης μίας ιστοσελίδας και μπορεί να περιλαμβάνουν από ενέργειες βελτιστοποίησης και ανανέωσης της ιστοσελίδας, έως ενέργειες marketing και διαφήμισης.

White Paper

Τα White Papers είναι έγγραφα που δημιουργούνται με σκοπό να ενημερώσουν για καλές πρακτικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς. Είναι πολύ δημοφιλή στο διαδίκτυο και διανέμονται σε ηλεκτρονική μορφή (Έγγραφα PDF ή Word).

Wiki

Πρόκειται για ένα λογισμικό παράλληλης εργασίας το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται παράλληλα πληροφορίες όπως για παράδειγμα άρθρα κειμένου. Στηρίζεται στη φιλοσοφία της εκμετάλλευσης της συνολικής γνώσης που προέρχεται από ένα μεγάλο εύρος χρηστών που συνεισφέρουν για την ολοκλήρωση του έργου. Το πιο δημοφιλές Wiki στο Internet αποτελεί η Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, όπου ο οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να συνεισφέρει γράφοντας νέα άρθρα ή τροποποιώντας άρθρα που έχουν δημιουργηθεί από άλλους χρήστες.

Wireframe

Πρόκειται για ένα «σκίτσο» που παρουσιάζει ελλείψει γραφικών τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθεί και θα δομηθεί μία ιστοσελίδα.

World Wide Web (ή Web)

Ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) είναι το σύνολο των πληροφοριών που συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links). Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι έγγραφα κειμένου ή εικόνες και πολυμέσα. Το web συχνά συγχέεται με το Internet, ενώ στην πραγματικότητα το Web είναι απλώς μία εφαρμογή του Internet. Σε αντίθεση με το Web, το Internet έχει υλική υπόσταση (δίκτυα υπολογιστών συνδεδεμένα μεταξύ τους).

World Wide Web Consortium

Είναι ο Οργανισμός που σχεδιάζει και προωθεί πρότυπα (βλ. Web Standards) για το World Wide Web. Ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Internet, τον Tim Burners Lee.

WYSIWYG

Είναι τα αρχικά του “What You See Is What You Get” και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον μηχανισμό μέσω του οποίου μπορούμε να κάνουμε δημιουργία και επεξεργασία περιεχομένου σε ιστοσελίδες, σε ένα περιβάλλον όμοιο του Word.

XHTML

Προέρχεται από το “Extensible HyperText Markup Language”  και πρόκειται για κατηγορία γλώσσας  XML που χρησιμοποιεί ή επεκτείνει της δυνατότητες της HTML (Hypertext Markup Language) και χρησιμοποιείται ευρέως στο σχεδιασμό ιστοσελίδων.

XML

Είναι τα ακρώνυμα του Extensible Markup Language. H XML είναι μία γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα σύνολο κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων.

Abandonment

Όταν ο χρήστης εγκαταλείπει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να έχει πραγματοποιήσει αγορά, παρότι προηγουμένως είχε τοποθετήσει ένα ή περισσότερα προϊόντα στο καλάθι αγορών του.

Ad/advertisement

Μήνυμα εμπορικού χαρακτήρα που απευθύνεται και διανέμεται στο κοινό του διαφημιζόμενου.

Ad audience

Ο αριθμός των ατόμων που εκτίθενται σε διαφήμιση για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ad banner

Φωτογραφία ή πολυμέσο που χρησιμοποιείται για την προβολή διαδραστικών διαφημιστικών μηνυμάτων στο διαδίκτυο.

Ad blocker

Λογισμικό που εγκαθίστανται στον περιηγητή (browser) του χρήστη με σκοπό την απόκρυψη των διαφημιστικών σε ιστοσελίδες.

Ad display

Η προβολή του banner στην οθόνη του χρήστη.

Ad network (ή διαφημιστικό δίκτυο)

Το διαφημιστικό δίκτυο αντιπροσωπεύει εμπορικά έναν αριθμό ιστοσελίδων παρέχοντας στους διαφημιζόμενους δυνατότητες στοχευμένης διαφήμισης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες με συγκεκριμένα δημογραφικά και στατιστικά.

Ad serving

Η επιτυχής παράδοση των διαφημίσεων από το server στο τερματικό του χρήστη δια μέσω του περιηγητή (browser).

Ad space

Ο χώρος σε μία ιστοσελίδα μέσα στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί διαφήμιση. Κάθε χώρος διαφήμισης σε μία ιστοσελίδα είναι μοναδικός, ενώ πολλαπλοί τέτοιοι χώροι μπορούν να περιέχονται σε μία ιστοσελίδα.

Ad stream

Η σειρά διαφημίσεων που εμφανίζονται σε έναν χρήστη σε μία επίσκεψή του σε μία ιστοσελίδα.

Ad view  

Αναφέρεται στις φορές που ο χρήστης είδε τη διαφήμιση. Πρόκειται για ένα μέγεθος το οποίο δεν είναι μετρήσιμο μέχρι σήμερα καθώς αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε είναι το πόσες φορές προβλήθηκε η διαφήμιση σε μία ιστοσελίδα (βλ. Ad Impressions).

Affinity marketing

Τεχνική Marketing κατά την οποία προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες στοχευμένα σε καταναλωτές βάσει των αγοραστικών τους προτιμήσεων. Περιλαμβάνονται ενέργειες όπως προσφορές μέσω e-mail, online και offline διαφήμιση.

Alternate text (ή εναλλακτικό κείμενο)

Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο τοποθετείται για να συνοδεύει μία εικόνα σε μία ιστοσελίδα. Το κείμενο αυτό παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εικόνα στις μηχανές αναζήτησης, ενώ χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εικόνα σε ανθρώπους με αναπηρίες οι οποίοι δεν μπορούν να δουν την εικόνα. Συγκεκριμένα το εναλλακτικό κείμενο δεν εμφανίζεται στην ιστοσελίδα παρά μόνο εάν υπάρχει πρόβλημα εμφάνισης της εικόνας.

Audit

Στο διαδίκτυο, ο όρος αναφέρεται γενικά στην αξιολόγηση μίας ιστοσελίδας/εφαρμογής/συστήματος. Η αξιολόγηση μπορεί να αφορά το πόσο φιλική είναι μία ιστοσελίδα για τους χρήστης, για τις μηχανές αναζήτησης αλλά και πόσο αποδοτική είναι μια ιστοσελίδα σε τεχνικούς όρους.

Avatar

Η εικόνα που αντιπροσωπεύει ένα χρήστη σε ένα παιχνίδι, σε ένα chat ή γενικότερα στον online κόσμο.

Bandwidth

Το μέγεθος που μετρά τους διαθέσιμους πόρους προς κατανάλωση σε συστήματα τηλεπικοινωνιών και εκφράζεται σε bits/second ή kilobits/megabits /second. Χρησιμοποιείται για τη περιγραφή των παροχών ενός web server σε μία ιστοσελίδα και ουσιαστικά περιγράφει τον όγκο των δεδομένων που μπορεί να μεταδώσει και να παραλάβει ο web server σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα (συνήθως μήνας).

Barter

Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς τη χρήση χρημάτων με αντάλλαγμα διαφημιστικές υπηρεσίες. Η αξία του barter είναι η χρηματική αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται για ανάλογης αξίας διαφήμιση.

Beta

Η δοκιμαστική έκδοση ενός προγράμματος είτε πρόκειται για λογισμικό είτε για μία απλή ιστοσελίδα .

Behavioral Targeting

Τεχνική που στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας μίας online καμπάνιας στοχεύοντας σε χρήστες που ακολουθούν συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφορών στο διαδίκτυο, που πιστεύεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στο διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό επιτυγχάνεται συλλέγοντας στοιχεία από τους web browsers των χρηστών, όπως τις σελίδες που επισκέφθηκαν και τις αναζητήσεις που πραγματοποίησαν. 

Bonus impressions

Η παράδοση περισσότερων impressions στον πελάτη από τον αριθμό που είχε αρχικά συμφωνηθεί.

Bot

Πρόκειται για λογισμικό (πρόγραμμα) που εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες, αυτόματα, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Τέτοια προγράμματα είναι οι spiders των μηχανών αναζήτησης. Προγράμματα δηλαδή που η εργασία τους είναι η συνεχής «ανίχνευση» του Internet για τη συλλογή και καταγραφή των ιστοσελίδων.

Brand Awareness

Η αναγνωρισιμότητα μίας μάρκας. Πρόκειται για δείκτη marketing που μετρά τη γνώση για την ύπαρξη μίας μάρκας από τους καταναλωτές.

Browser (ή Περιηγητής)

Είναι το πρόγραμμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Κάποιοι από τους δημοφιλέστερους web browsers είναι οι Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome,  και Safari.

Buffering

Ο χρόνος αναμονής τον οποίο χρειάζεται ένας media player μέχρις ότου «φορτώσει» μία επαρκή ποσότητα δεδομένων για την έναρξη της προβολής του video ή του ήχου, στην οθόνη του χρήστη.

Cache

Η μνήμη η οποία αποθηκεύει τα αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά από τους χρήστες με σκοπό την επιτάχυνση των διεργασιών για κάθε επιπλέον φορά που ο χρήστης καλεί το άνοιγμα αυτών των αρχείων στον υπολογιστή του.

Click Fraud

Μέθοδος εξαπάτησης διαφημιζόμενων σε προγράμματα διαφήμισης με κόστος ανά click (Cost Per Click). Πρόκειται για την περίπτωση όπου ένας χρήστης ή ένα πρόγραμμα αλλάζουν διαρκώς διαδικτυακή τους ταυτότητα με σκοπό να ξεγελάσουν τα προγράμματα διαφήμισης, υπερχρεώνοντας τον ίδιο διαφημιζόμενο με πολλαπλά clicks στη διαφήμισή του. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διαφήμισης αδυνατεί να αντιληφθεί ότι τα clicks προέρχονται από έναν και μόνο χρήστη ή πρόγραμμα και συνεπώς χρεώνει διαρκώς, για κάθε click , τον διαφημιζόμενο.


Click-stream

Είναι η εγγραφή και παρακολούθηση των clicks κα του ηλεκτρονικού μονοπατιού που ακολουθεί ένας χρήστης κατά την πλοήγηση του ανάμεσα στις διάφορες σελίδες μίας συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Click-through Rate (ή CTR)

Ο λόγος των clicks που έγιναν σε μία διαφήμιση προς τις συνολικές προβολές της διαφήμισης. Το μέγεθος αυτό μετρά ποσοστιαία το πόσα clicks έγιναν σε μία διαφήμιση συγκριτικά με το πόσες φορές προβλήθηκε η διαφήμιση αυτή. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα στοιχεία για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας μίας διαφήμισης.


 Client

Ή αλλιώς «πρόγραμμα πελάτης». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο «ζητά» πληροφορίες από έναν «φορέα», όπως για παράδειγμα από έναν Web Server. Ένας Web Browser αποτελεί «πρόγραμμα πελάτης» καθώς για τη λειτουργία του «ζητά» τη λήψη πληροφοριών από τους Web Servers με σκοπό του να προβάλλει τις ιστοσελίδες που επέλεξε ο χρήστης του.

Codec

Συντομογραφία του “Compressor/Decompressor”. Τα Codecs είναι προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση του μεγέθους αρχείων ήχου, video και εικόνας, με σκοπό τη διανομή τους σε κάποιο κανάλι δεδομένων ή την αποθήκευσή τους σε κάποιον υπολογιστή.

Contextual Ads

Μέθοδος στοχευμένης διαδικτυακής διαφήμισης κατά την οποία η κάθε διαφήμιση εμφανίζεται σε σελίδες των οποίων το περιεχόμενο έχει άμεση συσχέτιση με το μήνυμα της διαφήμισης. Έτσι διασφαλίζεται ότι η διαφήμιση σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των χρηστών. Για παράδειγμα, εάν μία ιστοσελίδα αναφέρεται στα αυτοκίνητα, τότε οι διαφημίσεις που θα προβληθούν στους χρήστες σε ένα πρόγραμμα Contextual ads μπορούν να αφορούν στην πώληση αυτοκινήτων και σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Cookie

Μικρό κομμάτι πληροφορίας το οποίο αποθηκεύεται στον Web Browser ενός χρήστη με σκοπό την αναγνώριση του κάθε φορά που θα επισκεφθεί ξανά την ίδια ιστοσελίδα.

CPA (Cost-per-Action)

Η κοστολόγηση των διαφημίσεων βάσει του αριθμού των χρηστών που ανταποκρίθηκαν στη διαφήμιση πραγματοποιώντας μία συγκεκριμένη ενέργεια. Για παράδειγμα η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι η εγγραφή ενός χρήστη στο Newsletter του διαφημιζόμενου και ο διαφημιζόμενος καλείται να πληρώσει ένα προσυμφωνημένο ποσό μόνο για όσους χρήστες πραγματοποίησαν εγγραφή στο Newsletter του.

CPC (Cost-per-Customer)

Το κόστος απόκτησης ενός πελάτη για το διαφημιζόμενο. Μέσω των δυνατοτήτων μέτρησης που προσφέρει η Online Διαφήμιση, ο διαφημιζόμενος έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιο είναι το μέσο κόστος που πρόκειται να πληρώσει για κάθε νέο πελάτη που αποκτά μέσω της διαφήμισης.

CPC (Cost Per Click)
Τα ακρώνυμα του όρου Cost Per Click (κόστος ανά κλικ). Αναφέρεται στη μορφή διαφήμισης κατά την οποία ο διαφημιστής χρεώνει το διαφημιζόμενο ένα συγκεκριμένο ποσό για κάθε κλικ στη διαφήμιση του, από τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, ο διαφημιζόμενος χρεώνεται μόνο για όσα κλικ πραγματοποιηθούν, καθιερώνοντας αυτόν τον τρόπο διαφήμισης ως έναν από τους οικονομικότερους στο Internet.  Το PPC χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης, έχει όμως απήχηση σε πολλές ιστοσελίδες.

CPL (Cost-per-lead)

Μέθοδος κοστολόγησης της διαφήμισης στην οποία ο διαφημιζόμενος χρεώνεται βάσει των εγγραφών (leads) που συλλέγει από τη διαφήμιση. Κάθε εγγραφή περιέχει εμπορικά χρήσιμα στοιχεία για τον διαφημιζόμενο, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία επικοινωνίας με έναν δυνητικό πελάτη.

CPM (Cost-per-thousend)

 Η κοστολόγηση των διαφημίσεων για κάθε 1,000 Impressions. Για παράδειγμα εάν μία ιστοσελίδα χρεώνει 1,000€ για κάθε διαφήμιση και η διαφήμιση εμφανίστηκε 100,000 φορές, τότε το CPM της είναι 10€ (1,000€ διά 100).

CPO (Cost-per-Order)

Μέθοδος κοστολόγησης της διαφήμισης στην οποία ο διαφημιζόμενος χρεώνεται βάσει των παραγγελιών που λαμβάνει από τη διαφήμιση.

CPS (Cost-per-Sale)

Μέθοδος κοστολόγησης της διαφήμισης στην οποία ο διαφημιζόμενος χρεώνεται ανά πώληση που επιτελεί μέσω της διαφήμισης. Κάθε φορά που ένας πελάτης προερχόμενος από τη διαφήμιση καταλήγει στην αγορά προϊόντος/υπηρεσίας στο διαφημιζόμενο, τότε ο δεύτερος χρεώνεται ένα προσυμφωνημένο ποσό από τον διαφημιστή.

CPT (Cost-per-Transaction)

Βλέπε CPO – Cost per Order.

CPTM (Cost per Targeted Thousand Impressions)

Μέθοδος κοστολόγησης της διαφήμισης στην οποία ο διαφημιζόμενος χρεώνεται με βάση τα impressions (βλ. CPM) με τη διαφορά οι διαφημίσεις διανέμονται σε στοχευμένο (targeted) κοινό.

CRM

Τα αρχικά του Customer Relationship Management. Πρόκειται για πρόγραμμα (λογισμικό) το οποίο χρησιμοποιούν κυρίως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για τη καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση των σχέσεων τους με τους πελάτες.

Demographics (Δημογραφικά)

Κοινά χαρακτηριστικά που χρησιμεύουν για τη ταξινόμηση του κοινού σε ομάδες. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι η ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, κτλ.

Digital signatures (Ηλεκτρονικές υπογραφές)

Υπογραφές που προορίζονται για ηλεκτρονικά έγγραφα. Εξασφαλίζουν την γνησιότητα και την αυθεντικότητα του υπογράφων και συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νομικού τύπου έγγραφα, συμφωνίες, κτλ.

Display Advertising

Μορφή διαφήμισης η οποία στηρίζεται στη γραφική απεικόνιση του μηνύματος του διαφημιζόμενου. Χρησιμοποιεί συνδυασμούς από κείμενο, λογότυπα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά και πολυμέσα με σκοπό να προβάλλει το μήνυμα του διαφημιζόμενου με διαδραστικό τρόπο στο κοινό, μέσω ιστοσελίδων και άλλων εφαρμογών. Η πιο δημοφιλής εφαρμογή του display advertising είναι τα γνωστά Web Banners (ή Banners).

Domain name

Το μοναδικό «όνομα» που προσδιορίζει μία ιστοσελίδα. Για παράδειγμα το www.google.gr είναι ένα domain name.

Dynamic IP address

Η IP διεύθυνση που έχει τη δυνατότητα να αλλάζει περιοδικά.

Dynamic rotation

Η εναλλαγή των διαφήμισεων σε μία συνεχή και τυχαία βάση, διασφαλίζονται θα προβάλλονται στους χρήστες συνεχώς διαφορετικές διαφημίσεις.

Ecommerce (ή Ηλεκτρονικό Εμπόριο)

Η επαγγελματική δραστηριότητα κατά την οποία ο επιχειρηματίας πουλάει προϊόντα/υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου.

E-mail Advertising

Μέθοδος διαφήμισης στην οποία οι διαφημίσεις διανέμονται μέσω του e-mail. Οι τρόποι διαφήμισης μπορούν να ποικίλουν και περιλαμβάνουν διαφημίσεις με banners μέσα στο περιεχόμενο των e-mail Newsletters, διαφημίσεις με links, έως και ολοσέλιδες καταχωρίσεις που αποστέλλονται με e-mail στο κοινό στο οποίο απευθύνεται η διαφήμιση.

E-mail Bounce

Ένα e-mail το οποίο επιστρέφεται πίσω στον αρχικό αποστολέα λόγω αδυναμίας παράδοσής του στον παραλήπτη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει μία αποτυχημένη παράδοση e-mail στον παραλήπτη: Η προσωρινή,  λόγω προσωρινού προβλήματος και η μόνιμη, που οφείλεται στην μη ύπαρξη της διεύθυνσης e-mail στην οποία δρομολογήθηκε η αποστολή.

E-mail campaign

Διαφημιστική καμπάνια στο διαδίκτυο η οποία διανέμεται μέσω του e-mail.

E-mail Inbox

Ο χώρος στον οποίο διανέμονται τα e-mails στον λογαριασμό μας («Εισερχόμενα»).

E-mail Provider (Πάροχος E-mail)

Ο φορέας παροχής E-mail διεύθυνσης μας παρέχει την υποδομή σε όρους λογισμικού (πρόγραμμα) αλλά και υλικού (server) για την απρόσκοπτη χρήση του E-mail μας. Τέτοιοι πάροχοι είναι το Gmail, Yahoo, Hotmail, κα.

Encoding

Η διαδικασία κατά την οποία συμπιέζεται και χωρίζεται ένα αρχείο σε «πακέτα» με σκοπό τη διανομή του δια μέσω ενός δικτύου.

Encoder

Το πρόγραμμα το οποίο συμπιέζει αρχεία βίντεο και ήχου με σκοπό την διανομή των αρχείων αυτών δια μέσω ενός δικτύου.

Encryption

Η διαδικασία κατά την οποία κρυπτογραφείται ένα ψηφιακό αρχείο με σκοπό τη διασφάλιση ότι το αρχείο αυτό θα είναι προσπελάσιμο μόνο με τη χρήση κωδικών.

Ethernet

Δικτυακή τεχνολογία που συνδέει υπολογιστές μεταξύ τους, σε τοπικά δίκτυα.

Expandable banners

Τα web banners που έχουν την ιδιότητα να επεκτείνονται (μεγαλώνουν) με την αλληλεπίδραση του χρήστη. Για παράδειγμα, ένα banner με διάσταση 300×250 μπορεί να επεκταθεί σε διάσταση 500×500 μετά την επαφή του χρήστη με τον κέρσορα του ποντικιού.

Eyeballs

Σε αργκό, οι άνθρωποι που βλέπουν μία ιστοσελίδα ή μία διαφήμιση.

FAQ

Τα αρχικά του Frequently Asked Questions ή στα ελληνικά Συχνές Ερωτήσεις.

FTP (File Transfer Protocol)

Δημοφιλές πρωτόκολλο του διαδικτύου, το οποίο εξυπηρετεί στο «κατέβασμα» (download) και «ανέβασμα» (upload) ψηφιακών αρχείων.

Firewall (ή Τοίχος προστασίας)

Πρόγραμμα το οποίο εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή (ή ένα δίκτυο υπολογιστών) για την προφύλαξή του από ηλεκτρονικές επιθέσεις. Αναλαμβάνει τον έλεγχο της κίνησης (traffic) σε έναν υπολογιστή για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και αδυναμιών.

Floating ads

Διαφημίσεις που εμφανίζονται ένα επίπεδο «μπροστά» από τα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας και έτσι παρεμβάλλονται μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη. Συνήθως τέτοιου τύπου διαφημίσεις παρέχουν κουμπί απενεργοποίησης, καθώς λόγω της ιδιότητάς τους να εμφανίζονται «μπροστά» από την ιστοσελίδα, ο επισκέπτης δεν μπορεί να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα εάν δεν τις απενεργοποιήσει.

Fold

Η νοητή γραμμή στην οποία χωρίζεται μία ιστοσελίδα στην οθόνη του χρήστη. Το πάνω μέρος της γραμμής είναι αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ενέργεια, ενώ το κάτω μέρος εμφανίζεται μόνο αφότου ο χρήστης ενεργήσει «κατεβάζοντας» χαμηλότερα τη σελίδα.  Η νοητή αυτή γραμμή κάθε ιστοσελίδας διαφέρει από χρήστη σε χρήστη ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης του και τις ρυθμίσεις των γραφικών του.

Frames

Ξεχωριστά τμήματα σελίδων τα οποία από κοινού ενώνονται για την προβολή μίας συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Παλιότερα ήταν μία δημοφιλής πρακτική που χρησιμοποιείτο από τους προγραμματιστές ιστοσελίδων στο Internet. Κάθε Frame αποτελούσε ένα συγκεκριμένο τμήμα της συνολικής ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, ένα Frame ήταν το κεντρικό μενού, ενώ ένα άλλο Frame ήταν το κεντρικό σώμα της ιστοσελίδας. Το βασικό πλεονέκτημα που προσέφερε το Frame ήταν ότι ενώ το ένα τμήμα μπορεί να ανανεωνόταν, το άλλο παρέμενε σταθερό, παρέχοντας έτσι ένα είδος «δυναμικότητας» στις ιστοσελίδες..

Frame rate

Ο αριθμός των «καρέ» που εναλλάσσονται σε ένα video σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. Όσο περισσότερα είναι τα καρέ, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας του video.

Frequency (ή Συχνότητα)

Ο αριθμός των φορών κατά τις οποίες μία διαφήμιση προβάλλεται στον ίδιο Browser σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μία ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τον καθορισμό της συχνότητας των διαφημίσεων.

Geotargeting

Η στοχευμένη προβολή ή ο περιορισμός της προβολής περιεχομένου σε έναν χρήστη βάσει της γεωγραφικής του τοποθεσίας.

GIF (Graphic Interchange Format) –

Τύπος αρχείου εικόνας. Χρησιμοποιεί την συμπίεση για την αποθήκευση και την προβολή εικόνων. Πολύ δημοφιλής τύπος αναφορικά με τις κινούμενες εικόνες.

Gross exposures

Ο συνολικός αρθμός των φορών προβολής μιας διαφήμισης, συμπεριλαμβάνοντας πολλαπλές προβολές στα ίδια άτομα.

Group Buying

Μέθοδος πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προσφέροντας σημαντική έκπτωση στους αγοραστές, με τη συνθήκη ότι τουλάχιστον ένας ελάχιστον αριθμός καταναλωτών θα πραγματοποιήσει αγορά. Η δημοφιλέστερη υπηρεσία Group Buying είναι το Groupon.com το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008. Το Group Buying θεωρείται ως μία από τις τελευταίες καινοτομίες στο E-commerce και πολλά υποσχόμενη στο μέλλον.

GSM (Global System for Mobile)

Η τεχνολογία ασύρματης τηλεφωνίας που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και σχεδόν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο εξαιρουμένης της Βόρειας Αμερικής.

Guerilla Marketing

Μη συμβατικός τρόπος προώθησης του μηνύματος μίας καμπάνιας, στον οποίο χρησιμοποιείται η πρωτοτυπία, η δημιουργικότητα, η φαντασία και το στοιχείο του απρόσμενου, με σκοπό την δημιουργία συζητήσεων γύρω από ένα brand. Το Guerilla Marketing χαρακτηρίζεται από το συχνά χιουμοριστικό και εκπληκτικά απρόσμενο μήνυμα που επικοινωνεί, είτε εικαστικά, είτε σε επίπεδο κειμένου.

GUI (Graphical User interface)

Το περιβάλλον γραφικών που επιτρέπει την επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή χωρίς τη χρήση εντολών κώδικα. Ένα GUI είναι το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος Windows, μέσω του οποίου ο χρήστης επικοινωνεί με τον υπολογιστή μέσω του mouse κάνοντας clicks.

HDTV (High-Definition Television)

Υψηλής ποιότητας ευκρίνεια video η οποία χρησιμοποιεί ψηφιακή μορφή δεδομένων για τη μετάδοση και τη λήψη τηλεοπτικών σημάτων. Το HDTV παρέχει πέντε φορές καλύτερη ποιότητα εικόνας συγκριτικά με την αναλογική.

Heuristic

Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων κατά την οποία αναλύεται η διαθέσιμη εμπειρία και το ιστορικό του προβλήματος με σκοπό την ανεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, σε προβλήματα στα οποία η εξάντληση όλων των πιθανών λύσεων είναι αδύνατη ή ασύμφορη.

Το λήμμα προέρχεται από την ελληνική λέξη «Ευρίσκω».

History list

Η καρτέλα σε έναν Web browser που εμφανίζει όλες τις ιστοσελίδες που ο χρήστης επισκέφθηκε παλιότερα.

Home page

Η αρχική σελίδα μιας ιστοσελίδας. Το σημείο δηλαδή από το οποίο ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μία ιστοσελίδα.

Host

Οποιοσδήποτε υπολογιστής μέρος ενός δικτύου ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες ή δυνατότητες σύνδεσης σε άλλους υπολογιστές του δικτύου.

Hybrid pricing

Υβριδικό μοντέλο κοστολόγησης των διαφημιζομένων στο οποίο συνδυάζεται η χρέωση βάσει CPM και απόδοσης (CPA).

IAB (Interactive Advertising Bureau)

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί και ενημερώνει για τις νέες τεχνολογίες της online διαδραστικής διαφήμισης. Μέλη του είναι οι σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της online διαφήμισης και επικοινωνίας.

Image map

Εικόνα πάνω στην οποία έχουν δημιουργηθεί «ζώνες» από Links στα οποία μπορεί να κάνει click ο χρήστης για να οδηγηθεί σε κάποια ιστοσελίδα.

Impression

Η μέτρηση των προβολών μίας διαφήμισης δια μέσω ενός διαφημιστικού καναλιού προβολής. Για παράδειγμα η προβολή ενός banner σε μία ιστοσελίδα. Σε κάθε «άνοιγμα» ή ανανέωση της σελίδας επάνω στην οποία προβάλλεται το banner χρεώνεται ένα επιπλέον Impression. Η κοστολόγηση βάσει Impression αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες μεθόδους κοστολόγησης των διαφημίσεων στο διαδίκτυο.

Inbox

Βλέπε E-mail Inbox

Insertion order

Η εντολή διαφήμισης από έναν διαφημιζόμενο προς τον πάροχο της διαφήμισης.

Instant messaging (IM)

Η τεχνολογία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ζωντανή συνομιλία μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών ταυτόχρονα. Στο Instant Messaging οι χρήστες σχηματίζουν επαφές και groups στα οποία έχουν τη δυνατότητα έναρξης ζωντανής συνομιλίας (chat).

Interactive advertising (ή Διαδραστική διαφήμιση)-

Η διαδραστική διαφήμιση χρησιμοποιεί τα online και offline μέσα για την επικοινωνία διαφημιστικών μηνυμάτων, δημιουργώντας αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του μηνύματος και του παραλήπτη του. Ο παραλήπτης αλληλεπιδρά με τη διαφήμιση επηρεάζοντας τη ροή της.

Internet

Το Διαδίκτυο, γνωστό συνήθως και με την αγγλική ονομασία Internet, είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας, όπως είναι για παράδειγμα και η τηλεόραση. Ως μέσο έχει διπλή υπόσταση: η υλική που αποτελείται από τον συνδυασμό δικτύων βασισμένων σε λογισμικό και υλικό, και η άϋλη που είναι οι δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει στους ανθρώπους.

Inventory

Ο αριθμός των διαθέσιμων διαφημιστικών χώρων προς πώληση σε μία ιστοσελίδα.

IP (Internet Protocol)

Το Πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων ανάμεσα στα διάφορα δίκτυα, ανεξάρτητα από την υποδομή τους, και αποτελεί το κύριο πρωτόκολλο πάνω στο οποίο είναι βασισμένο το Διαδίκτυο.

IP address

Μία διεύθυνση IP (Ip address – Internet Protocol address), είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol standard. Κάθε συσκευή που ανήκει στο δίκτυο – όπως επίσης δρομολογητές (routers), υπολογιστές, εκτυπωτές, μηχανές για fax μέσω Internet, και τηλέφωνα – πρέπει να έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση. Μία διεύθυνση IP μπορεί να θεωρηθεί το αντίστοιχο μιας διεύθυνσης κατοικίας ή ενός αριθμού τηλεφώνου για έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή δικτύου στο Διαδίκτυο. Όπως κάθε διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχούν σε ένα και μοναδικό κτίριο ή τηλέφωνο, μια IP address χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση ενός υπολογιστή ή άλλης συσκευής που συνδέεται στο δίκτυο.

IRC – (Internet Relay Chat)

Το Internet Relay Chat ή IRC αναφέρεται σε μια υπηρεσία συνδιάλεξης σε πραγματικό χρόνο μέσω Διαδικτύου. Η επικοινωνία γίνεται μέσω απλού κειμένου. Δημιουργήθηκε ώστε να υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία ατόμων σε ομάδες – στο irc απαρτίζουν τα κανάλια- αλλά προσφέρει και επικοινωνία έναν με ένα. Το I.R.C. δημιουργήθηκε το 1988 από τον Jarkko Oikarinen, τότε φοιτητής σε Φιλανδέζικο πανεπιστήμιο, ο οποίος ήταν γνωστός στο chat ως Wiz.

ISP (Internet Service Provider)

Η επιχείρηση που προσφέρει πρόσβαση στο Internet και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Τύπος αρχείου εικόνας. Χρησιμοποιεί  τεχνικές συμπίεσης για την ελαχιστοποίηση του μεγέθους της εικόνας διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα σε υψηλά επίπεδα.

Junk E-mail Folder

Ο φάκελος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο E-mail.

Keyword (ή Λέξη κλειδί)

Ο όρος που χρησιμοποιεί ένας χρήστης σε μία μηχανή αναζήτησης. Για παράδειγμα εάν ένας χρήστης αναζητεί «μεταχειρισμένα αυτοκίνητα», τότε το keyword είναι το «μεταχειρισμένα αυτοκίνητα».

Lag

Η καθυστέρηση που παρουσιάζεται μεταξύ της στιγμής που δίνεται μία εντολή σε μία εφαρμογή μέχρι τη στιγμή που η εντολή αυτή θα εκτελεστεί, μέσα σε ένα δίκτυο. Για παράδειγμα, σε ένα chat, το Lag είναι το διάστημα στο οποίο ο χρήστης έχει στείλει το μήνυμά του, μέχρι τη στιγμή που αυτό θα εμφανιστεί.

LAN (Local Area Network)

Τα αρχικά του Local Area Network. Πρόκειται για ομάδα υπολογιστών που συνδέονται τοπικά σχηματίζοντας ένα δίκτυο. Τέτοια δίκτυα είναι το δίκτυο στη δουλειά, σε ένα Internet Café, κτλ.

LBS (Location Based Service)

Υπηρεσία δεδομένων κινητών συσκευών που σχετίζεται με τη γεωγραφική θέση του χρήστη της συσκευής. Οι LBS υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από εφαρμογές που ως αντικείμενό τους έχουν τον εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης των χρηστών για την παροχή σχετικών πληροφοριών, όπως για παράδειγμα για τον εντοπισμό του κοντινότερου φαρμακείου ως προς τον χρήστη, κτλ.

Lead Generation

Όρος marketing που αναφέρεται στη δημιουργία ζήτησης από ενδεχόμενους πελάτες (leads) για εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες. Το Lead Generation μπορεί να πάρει τη μορφή της δημιουργίας λίστας με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων πελατών, τη δημιουργία βάσης παραληπτών ενημερωτικών e-mails, κτλ. Οι υπηρεσίες Internet marketing που κατεξοχήν στοχεύουν στο Lead Generation είναι το Search Engine Marketing, το Direct Mail, κα.

Link

Βλέπε HyperLink

Listserver

Πρόγραμμα το οποίο στέλνει e-mails σε λίστα παραληπτών με αυτόματο τρόπο.

Log file

Αρχείο το οποίο διατηρεί εγγραφές για όλες τις κινήσεις που πραγματοποιούνται σε έναν Web Server. Οι εγγραφές αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τις συνδέσεις των διαχειριστών με το server, τις IP διευθύνσεις των επισκεπτών σε  ιστοσελίδες που ανήκουν στο server, κα.

Login

Η διαδικασία κατά την οποία ένας χρήστης συνδέεται σε ένα σύστημα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία πρόσβασης.

Mailing list

Λίστα η οποία περιέχει διευθύνσεις e-mail. Η λίστα αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή μαζικών e-mails σε συγκεκριμένους αποστολείς.

M-commerce

Ο όρος αποτελεί συντομογραφία του Mobile Commerce και αναφέρεται σε εμπορικές συναλλαγές που επιτελούνται μέσω κινητών συσκευών. Πρόκειται για νέο είδος ηλεκτρονικού εμπορίου.

Media Company

Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στη παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου σε μέσα όπως τα περιοδικά, το internet, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, κα.

Microblogging

Η δημοσίευση σύντομων και περιεκτικών προτάσεων σε δημόσιες ιστοσελίδες, όπως για παράδειγμα σε κοινωνικά δίκτυα (βλέπε Social Networks), μέσω υπολογιστών γραφείου ή κινητών συσκευών.

Micro-sites

Γνωστό και ως Minisite, το Microsite είναι μία ξεχωριστή ιστοσελίδα μικρού μεγέθους η οποία χρησιμοποιείται  συνήθως συμπληρωματικά σε μία άλλη μεγαλύτερη ιστοσελίδα κυρίως για τις ανάγκες προώθησης του μηνύματος μιας καμπάνιας. Το Microsite έχει ξεχωριστή διεύθυνση URL και το Design του μπορεί να διαφέρει από εκείνο της σελίδας που συμπληρώνει. Για παράδειγμα ένα Microsite μπορεί να παρουσιάζει έναν διαγωνισμό που διοργανώνει μία εταιρεία. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας θα παρουσιάζεται περιεκτικά ο διαγωνισμός, ενώ στο Microsite θα καλύπτεται διεξωδικά.

Midroll

Τρόπος διαφήμισης μέσα σε online videos κατά τον οποίο η διαφήμιση εμφανίζεται κατά τη διάρκεια που προβάλλεται το video, χωρίς όμως να το διακόπτει. Συνήθως οι διαφημίσεις Midroll εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο στο κάτω μέρος του video.

MMA- Mobile Marketing Association

Οργανισμός που ενημερώνει και προωθεί στην αγορά θέματα που αφορούν στη διαφήμιση σε κινητές συσκευές.

Mouseover

Η διαδικασία κατά την οποία ο χρήστης μεταφέρει τον κέρσορα του mouse του επάνω από ένα αντικείμενο, όπως πχ ένα διαφημιστικό banner, χωρίς όμως να κάνει click.

MP3 –

Ένας από τους δημοφιλέστερους τύπους αρχείων μουσικής.

MPEG

Η μέθοδος MPEG (Moving Pictures Experts Group) χρησιμοποιείται για την συμπίεση κινούμενης εικόνας ή βίντεο.

Netiquette

Ένα σύνολο συμβάσεων που περιγράφουν τους κανόνες επικοινωνίας στα online μέσα.

Newsgroup

Ηλεκτρονικό περιβάλλον συζητήσεων το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό και περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένη θεματολογία.

Offsite measurement

Μέτρηση και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων μίας ιστοσελίδας ως προς την απήχηση της στο κοινό εξετάζοντας τους εξωγενείς παράγοντες και τα στατιστικά του διαδικτύου σαν σύνολο.

Ondemand

Η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε ένα αίτημα ενός χρήστη σχετικά με τη προβολή ενός αρχείου multimedia ή την εμφάνιση πληροφοριών σε μία οθόνη, με το πάτημα ενός κουμπιού.

Onsite measurement

Η μέτρηση και η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων μιας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα μέτρησης των στατιστικών και της συμπεριφοράς των χρηστών.

Optin

Η διαδικασία κατά την οποία ένας χρήστης δίνει την άδεια του σε μία εταιρεία/οργανισμό ή ιστοσελίδα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του (όπως για παράδειγμα το e-mail του) με σκοπό να του παρέχει ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και δρώμενα.

Optin email

Λίστα με e-mails διευθύνσεις παραληπτών οι οποίοι οικειοθελώς συμπεριέλαβαν τα e-mails τους στη λίστα για τη λήψη ενημερώσεων.

Optout

Η επιλογή που δίνεται σε χρήστες από εταιρείες/οργανισμούς ή ιστοσελίδες για την αφαίρεση τα στοιχεία τους από μία βάση δεδομένων στην οποία έχουν συμπεριληφθεί με ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Page impression

Κάθε εμφάνιση μίας σελίδας στην οθόνη του χρήστη αποτελεί μία Page Impression.

Page request

Το αίτημα του Web Browser ενός χρήστη για «άνοιγμα» μίας ιστοσελίδας.

Page view

Κάθε πραγματική προβολή μίας ιστοσελίδας από ένα χρήστη. Σήμερα, δεν είναι ακόμη εφικτή η μέτρηση του κατά πόσο ένας χρήστης είδε πραγματικά μία ιστοσελίδα ή απλώς η ιστοσελίδα «φόρτωσε» στον Web Browser του χρήστη, χωρίς να τη δει.

Password (ή Κωδικός)-

Ένα σύνολο χαρακτήρων που χρησιμοποιείται σαν συνθηματικό για την πρόσβαση σε κάποια ιστοσελίδα η οποία περιορίζει την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με στοιχεία πρόσβασης.

PayperClick

Μέθοδος κοστολόγησης διαφημίσεων η οποία στηρίζεται στην κοστολόγηση του διαφημιζόμενου βάσει των clicks στη διαφήμιση. Βλέπε Cost Per Click (CPC).

PayperImpression

Μέθοδος κοστολόγησης διαφημίσεων η οποία στηρίζεται στην κοστολόγηση του διαφημιζόμενου βάσει του αριθμού των προβολών (Impressions) της διαφήμισης. Βλέπε Cost Per Million (CPM).

PayperLead

Μέθοδος κοστολόγησης διαφημίσεων η οποία στηρίζεται στην κοστολόγηση του διαφημιζόμενου βάσει του αριθμού των εγγραφών (leads) που απέκτησε μέσω της διαφήμισης. Βλέπε επίσης Lead Generation.

PayperSale

Μέθοδος κοστολόγησης διαφημίσεων η οποία στηρίζεται στην κοστολόγηση του διαφημιζόμενου βάσει του αριθμού των πωλήσεων που πραγματοποίησε μέσω της διαφήμισης.

PDF (Portable Document Format) –

Τύπος αρχείων που καθιέρωσε η εταιρεία Adobe για τη χρήση και διανομή ψηφιακών εγγράφων κειμένου. Όλα τα αρχεία .pdf μπορούν να αναγνωστούν και να εκτυπωθούν από οποιαδήποτε πλατφόρμα και υπολογιστή.

Peer-to-Peer (P2P) –

Η διακίνηση ψηφιακών αρχείων μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών, συνήθως με τη χρήση ενός ενδιάμεσου λογισμικού (προγράμματος) που επιτελεί τη σύνδεση και την όλη διαχείριση. Οι χρήστες που ανταλλάσσουν αρχεία δεν γνωρίζονται απαραίτητα μεταξύ τους.

Performance pricing model –

Το μοντέλο κοστολόγησης ενός διαφημιζόμενου βάσει αποτελέσματος. Συγκεκριμένα διαφημιστής και διαφημιζόμενος συμφωνούν σε ένα σύνολο ποιοτικών κριτηρίων τα οποία καλείται να επιτύχει η διαφήμιση. Βάσει της αποτελεσματικότητας στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, διαμορφώνεται και το κόστος της διαφήμισης. Βλέπε CPA, CPC, CPL, CPS.

Permission marketing –

Η μέθοδος marketing κατά την οποία η προβολή των ενημερώσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης αποστέλλεται μόνο σε χρήστες οι οποίοι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους στη λήψη αυτών των ενημερώσεων. Βλέπε επίσης Opt-in.

Persistent cookie

Τα Cookies τα οποία παραμένουν στον σκληρό δίσκο του χρήστη μέχρι την ημερομηνία λήξης τους (όπως αυτή καθορίζεται από το website από το οποίο προέρχονται) ή μέχρις ότου τα διαγράψει ο χρήστης.

PIN (Personal Identification Number) –

Ένα σύνολο αριθμών που επιτρέπουν τη σύνδεση σε μία ιστοσελίδα περιορισμένης πρόσβασης, που απαιτεί κωδικό. Βλέπε password.

Pixel –

Το πλέον δομικό στοιχείο εικόνας σε έναν υπολογιστή. Πρόκειται για μία τελεία στην οθόνη ενός υπολογιστή. Το μέγεθος αυτό χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του μεγέθους των banners και άλλων διαφημίσεων στο Web. Για παράδειγμα όταν λέμε ότι ένα banner έχει μέγεθος 300×250 σημαίνει ότι είναι 300 pixels σε πλάτος και 250 σε ύψος.

Platform (ή Πλατφόρμα)-

Το είδος του υπολογιστή ή του λειτουργικού συστήματος επάνω στο οποίο λειτουργούν όλες οι υπόλοιπες εφαρμογές και προγράμματα. Για παράδειγμα τα Windows είναι μία τέτοια πλατφόρμα.

Popunder ad

Πρόκειται για διαφήμιση η οποία εμφανίζεται σε ένα νέο , ξεχωριστό παράθυρο από αυτό που «βλέπει» ο χρήστης τη δεδομένη στιγμή. Το παράθυρο αυτό παραμένει στο «παρασκήνιο» (είναι μη ορατό) μέχρις ότου ο χρήστης «κλείσει» το πρωτεύον παράθυρο.

Popup ad

Διαφήμιση που εμφανίζεται σε ένα νέο, ξεχωριστό παράθυρο από αυτό που «βλέπει» ο χρήστης τη δεδομένη στιγμή. Το παράθυρο αυτό τοποθετείται στο «προσκήνιο» (μπροστά στα μάτια του χρήστη) κατευθείαν με τη δημιουργία του και γι’ αυτόν τον λόγο αυτό το είδος διαφήμισης θεωρείται ενοχλητικό.

Portal

Είδος ιστοσελίδας, ειδησεογραφικού χαρακτήρα που ξεχωρίζει για τον μεγάλο όγκο των πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες. Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες περιεχομένου που παρέχουν τα Portals είναι: Καθημερινή ενημέρωση, καιρός, χρηματιστήριο, αθλητικά, διασκέδαση, ενώ οι πιο συνηθισμένες υπηρεσίες που παρέχουν είναι: Προσωπικές σελίδες, υπηρεσία e-mail, τηλεφωνικός κατάλογος, κατάλογος ιστοσελίδων, χάρτες και chat.

Posting

Η ανάρτηση ενός μηνύματος σε κάποιο μέσο δημοσιότητας, όπως πχ σε blog, forum, κτλ.

Postroll

Είδος διαφήμισης σε online videos κατά την οποία οι διαφημίσεις προβάλλονται στο τέλος της προβολής του video. Δες επίσης Preroll και Midroll.

Preroll

Είδος διαφήμισης σε online videos κατά την οποία οι διαφημίσεις προβάλλονται στην αρχή, πριν την προβολή του video. Το video ακολουθεί με την ολοκλήρωση της διαφήμισης. Δες επίσης Preroll και Midroll.

Privacy policy (ή Πολιτική Απορρήτου) –

Η δήλωση μίας ιστοσελίδας σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει από τους χρήστες, τον τρόπο με τον οποίο τις συλλέγει, τι μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή χρήση των πληροφοριών των χρηστών, και πως μπορεί ο χρήστης να αποφύγει τη διαδικασία (opt out).

Profiling

Η μέθοδος κατά την οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών-χρηστών, συλλέγοντας και αναλύοντας τη συμπεριφορά τους στο Internet, με σκοπό τη δημιουργία κατηγοριών από χρήστες. Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών όπως το ονοματεπώνυμο και η ηλικία του καταναλωτή. Αντίθετα επικεντρώνεται στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις κινήσεις του στο Internet όπως για παράδειγμα, τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε, το περιεχόμενο που διάβασε, κτλ. Βλέπε επίσης Browsing Path και Click Stream.

Protocol (Πρωτόκολλο) –

Το Πρωτόκολλο ορίζεται ως ένα σύνολο κανόνων συμφωνημένων και από τα δυο επικοινωνούντα μέρη που εξυπηρετούν την μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι μια δέσμη κανόνων στους οποίους στηρίζεται η επικοινωνία των συσκευών (συνήθως, αλλά όχι πάντα, υπολογιστών) σε ένα δίκτυο.

Proxy servers (ή Διακομιστής μεσολάβησης)-

Διακομιστής μεσολάβησης ή proxy server είναι ένας διακομιστής που έχει στόχο να βελτιώσει την ταχύτητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και να βοηθήσει τους χρήστες να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο με ασφάλεια αποκρύπτοντας την ταυτότητα του υπολογιστή τους. Συγκεκριμένα, τοποθετείται ενδιάμεσα των χρηστών και του διαδικτύου,  λαμβάνει τα αιτήματα των χρηστών (όπως πχ το άνοιγμα μιας ιστοσελίδας), τα εκτελεί και στη συνέχεια επιστρέφει το αποτέλεσμα στο χρήστη.

Publisher-

Ο ιδιώτης ή ο οργανισμός που δραστηριοποιείται στην έκδοση και διανομή βιβλίων, περιοδικών και γενικότερα περιεχομένου μέσω ενός η περισσότερων μέσων διανομής.

Push advertising

Η επιθετική διανομή μιας διαφήμισης μέσω του διαδικτύου σε ένα χρήστη ο οποίος δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη λήψη του συγκεκριμένου διαφημιστικού μηνύματος.

Query

Ένα ερώτημα – αίτημα για πληροφορίες στις μηχανές αναζήτησης. Για παράδειγμα όταν αναζητούμε «video games» στο Google, το «video games» είναι το Query.

Re-direct (ή ανακατεύθυνση)

1) Όταν ο όρος αναφέρεται σε μία ιστοσελίδα, εξηγεί την αυτόματη ανακατεύθυνση του χρήστη από μια ιστοσελίδα σε μία άλλη. Αυτό συμβαίνει όταν ο χρήστης πληκτρολογεί μια διεύθυνση στον browser του και στη συνέχεια καταλήγει (ανακατευθύνεται) σε μία Τρίτη διεύθυνση.

2) Όταν ο όρος αναφέρεται στην online διαφήμιση, περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ένας server που διανέμει και διαχειρίζεται διαφημίσεις, παραχωρεί λειτουργίες σε έναν άλλο server που συνήθως διαχειρίζεται από τρίτη εταιρεία.

Reach

Ο αριθμός των μοναδικών χρηστών στους οποίους προβλήθηκε μία συγκεκριμένη διαφήμιση ή μια καμπάνια.

Real time

Δραστηριότητες που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο (ζωντανά). Τέτοια δραστηριότητα είναι για παράδειγμα η συνομιλία σε ένα chat.

Referral link

Είναι η σελίδα από την οποία προήλθε ένας επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας κάνοντας κλικ σε κάποιον σύνδεσμο (link).

Registration

Η εγγραφή ενός επισκέπτη σε μία ιστοσελίδα συμπληρώνοντας μία φόρμα με τα στοιχεία του.

Repeat visitor

Ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας ο οποίος επισκέφθηκε την ιστοσελίδα περισσότερες από μία φορές στη διάρκεια ενός μήνα.

Return visits

Ο μέσος όρος των φορών που ένας επισκέπτης επιστρέφει σε μία ιστοσελίδα μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Rich media

Διαφημίσεις σε ιστοσελίδες που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες. Τα rich media έχουν την ιδιότητα να «τραβούν» την προσοχή των χρηστών από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες εμφανίζονται, χωρίς όμως να είναι ενοχλητικά. Αντίθετα, σκοπός των Rich Media είναι να παρουσιάζονται ελκυστικά προς τους χρήστες, ενθαρρύνοντας την περαιτέρω ενασχόληση τους με αυτά. Τα Rich Media προσφέρουν πολλές δημιουργικές δυνατότητες υποστηρίζοντας πολυμέσα, τεχνολογία Flash, Γλώσσες προγραμματισμού, JavaScript, κα. Μπορούν να έχουν τη μορφή banners, ή άλλων στοιχείων μέσα σε μία ιστοσελίδα όπως για παράδειγμα floating ads, κουμπιά, κτλ.

ROI (Return on Investment)

Net profit divided by investment.

RON (Run-of-Network)

Ο προγραμματισμός διαφημίσεων κατά τον οποίο  η διαφήμιση διανέμεται σε ένα δίκτυο ιστοσελίδων. Ο εκπρόσωπος του δικτύου προγραμματίζει τη διανομή της διαφήμισης στο διαθέσιμο διαφημιστικό χώρο (inventory) του δικτύου.

ROS (Run-of-Site)

Ο προγραμματισμός μίας διαφήμισης (συνήθως banner) κατά τον οποίο η διαφήμιση προβάλλεται σε όλες τις σελίδες μίας ιστοσελίδας.

RSS Readers

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε για την προβολή και την οργάνωση των νέων  που λαμβάνουμε μέσω της τεχνολογίας RSS. Ένα από τα δημοφιλέστερα και δωρεάν προγράμματα είναι το Google Reader.

Scripts

Μικρό πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται από μεγαλύτερες εφαρμογές και προγράμματα για να επιτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες. Scripts που χρησιμοποιούνται συχνά στο web προγραμματίζονται σε γλώσσα Javascript.

Paid listings

Διαφημίσεις σε μορφή κειμένου που εμφανίζονται επάνω από τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και στα δεξιά τους. Ο διαφημιζόμενος κοστολογείται μόνο βάσει των clicks που λαμβάνει η διαφήμισή του ενώ όσο υψηλότερο είναι το κόστος ανά click που επιθυμεί να πληρώσει τόσο ψηλότερα εμφανίζεται στις διαφημίσεις αυτές. Βλέπε επίσης CPC.

Site optimization

Γενικά, η βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας. Αναφέρεται στη βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης έτσι ώστε να μπορούν να προσπελάσουν ευκολότερα την ιστοσελίδα, αλλά και η βελτιστοποίηση για τους ανθρώπους, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία μιας φιλικής δομής μέσω της οποίας οι επισκέπτες θα πλοηγηθούν ευκολότερα και πιο γρήγορα στην ιστοσελίδα.

Search engine (ή Μηχανή Αναζήτησης)

Μία εφαρμογή ή ιστοσελίδα η οποία βοηθά τους χρήστες να βρουν πληροφορίες για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Ο χρήστης πληκτρολογεί στη μηχανή αναζήτησης ένα ερώτημα (query) και η μηχανή αναζήτησης του επιστρέφει ένα σύνολο ιστοσελίδων που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με το ερώτημά του.

Search engine marketing (SEM)

a form of Internet Marketing that seeks to promote websites by increasing their visibility in the Search Engine result pages

Search engine optimization (SEO)

SEO is the process of improving the volume and quality of traffic to a web site from search engines via “natural” (“organic” or “algorithmic”) search results.

Sell-through rate

Το ποσοστό του διαθέσιμο διαφημιστικού χώρου (inventory) ο οποίος κατοχυρώθηκε για λογαριασμό διαφημιζόμενων και χορηγιών.

Server

Βλέπε Web server.

Session

Μία διαρκής σύνδεση ενός χρήστη σε μία ιστοσελίδα. Εάν ο χρήστης παραμείνει ανενεργός στην ιστοσελίδα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα το Session λήγει και συνεπώς η αμέσως επόμενη ενέργεια του στην ίδια ιστοσελίδα (πχ click σε ένα link) θα δημιουργήσει ένα νέο Session και συνεπώς ένα νέο visit (επίσκεψη).

Session cookies

Είδος cookie το οποίο διαρκεί όσο ο χρήστης «σερφάρει» στο διαδίκτυο. Με το κλείσιμο του browser διαγράφονται και τα session cookies. Βλέπε επίσης Cookies.

Shopping bot

Εφαρμογή η οποία αναζητά τις καλύτερες τιμές στο διαδίκτυο.

Skyscraper

Είδος διαδικτυακής διαφήμισης. Σύμφωνα με τα πρότυπα του IAB χωρίζεται σε δύο μεγέθη τα: 120 X 600 και 160 X 600.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση των μηνυμάτων e-mail.

SMS (Short Message Service)

Το πρότυπο αποστολής και παραλαβής σύντομων μηνυμάτων (μέχρι 160 χαρακτήρες) σε κινητά τηλέφωνα.

Sniffer

Πρόγραμμα που ανιχνεύει τις δυνατότητες του browser ενός χρήστη, αναζητόντας πληροφορίες σχετικά με plug-ins, ανάλυση οθόνης, κτλ.

Social Bookmarking

Η διαδικασία κατά την οποία συγκεντρώνονται, βαθμολογούνται και ταξινομούνται από χρήστες, ηλεκτρονικοί σελιδοδείκτες (bookmarks), δηλαδή links προς ιστοσελίδες.

Social marketing

Τακτική Marketing η οποία εκμεταλλεύεται την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων (Social Media) για την επικοινωνία μηνυμάτων στους καταναλωτές. Η λογική του Social Marketing είναι η ραγδαία μετάδοση του μηνύματος από στόμα σε στόμα χάρη της ιδανικής δομής που διαθέτουν γι’ αυτόν το σκοπό τα κοινωνικά δίκτυα .

Social network (ή Κοινωνικό Δίκτυο)

Ένας online προορισμός ο οποίος δίνει την ευκαιρία στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους, ατομικά ή σε ομάδες, ανταλλάσσοντας νέα, μηνύματα, φωτογραφίες και γενικότερα πληροφορίες. Παραδείγματα Social Networks είναι τα Facebook, Twitter, Linkedin.

Spider

Πρόγραμμα το οποίο «εξερευνεί» τις σελίδες στο Internet και τις συλλέγει για λογαριασμό των μηχανών αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης κρατούν στο αρχείο τους έναν τεράστιο αριθμό ιστοσελίδων και τα Spiders είναι οι μηχανισμοί που εντοπίζουν και αποθηκεύουν σελίδες για λογαριασμό τους.

Sweepstakes

Ο όρος προέρχεται από τις εκπτώσεις προϊόντων για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια συνδέθηκε με ενέργειες Marketing που στοχεύουν στη δημιουργία ενθουσιασμού  στο κοινό με σκοπό τη συμμετοχή του σε ενέργειες με αντάλλαγμα τη συμμετοχή σε κάποια κλήρωση.

Static ad placement/Static rotation

Διαφημίσεις που παραμένουν σταθερές σε μία ιστοσελίδα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Streaming

1) Η τεχνολογία που επιτρέπει τη συνεχή μετάδοση αρχείων video και ήχου από έναν υπολογιστή σε μία ιστοσελίδα.

2) Τεχνική μετάδοσης δεδομένων στο Internet η οποία επιτρέπει στους χρήστες την προβολή αρχείων video και ήχου.

Streaming media player

Το πρόγραμμα το οποίο αποσυμπιέζει τα αρχεία video και ήχου έτσι ώστε να μπορούν να προβληθούν από τους χρήστες. Μερικά παραδείγματα είναι τα: Windows Media Player, και Quick Time Player.

Superstitials®

Banners τα οποία παρεμβάλλονται στην προβολή της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, τα Superstitials προβάλλονται στο χρήστη αποκρύπτοντας την εμφάνιση της ιστοσελίδας μέχρις ότου να κλείσουν. Έχουν διαστάσεις 550×480 pixels καλύπτοντας τα 2/3 της οθόνης και συνήθως μέγεθος μέχρι 100kb καθώς και διάρκεια μέχρι 30 δευτερόλεπτα.

Surfing (ή Σερφάρισμα)

Η πλοήγηση (εξερεύνηση) του διαδικτύου.

TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol)

Τα πρωτόκολλα λογισμικού τα οποία καθορίζουν τη λειτουργία του Internet, ορίζοντας τον τρόπο με τον οποία τα πακέτα πληροφορίας «ταξιδεύουν» από την «πηγή» στον προορισμό.

Target audience (ή Κοινό Στόχος)

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται μία καμπάνια και τα μηνύματά της. Καθορίζεται συνήθως βάσει δημογραφικών στοιχείων (ηλικία, φύλλο, εκπαίδευση, εισόδημα, κτλ).

Textual ad impressions

Η προβολή μίας διαφήμισης κειμένου σε έναν browser. Σε ειδικές περιπτώσεις οι διαφημίσεις κειμένου μπορούν να συμπληρώνουν τις διαφημίσεις με εικόνα ή πολυμέσα για τη διασφάλιση της ορθής μετάδοσης του διαφημιστικού μηνύματος στους αποδέκτες.

Third-party ad server

Η τεχνολογία η οποία διανέμει διαφημίσεις σε ιστοσελίδες επιτρέποντας στους διαφημιζόμενους τη μέτρηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεών τους. Σχεδόν κάθε διαφήμιση με banner διανέμεται μέσω third party servers.

3G

Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας «τρίτης γενιάς», το οποίο υποστηρίζει τη μετάδοση μεγάλων πακέτων πληροφοριών μεταξύ των κινητών τηλεφώνων.

Time Spent (ή Χρόνος Παραμονής)

Ο χρόνος παραμονής ενός επισκέπτη σε μία ιστοσελίδα ή εφαρμογή.

Traffic

Η ροή των δεδομένων σε ένα δίκτυο ή οι επισκέπτες σε μία ιστοσελίδα.

Transfer

Το επιτυχές «κατέβασμα» μιας ιστοσελίδας στον browser του χρήστη.

Transitional ad

Η διαφήμιση η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια στην οποία ο χρήστης πλοηγείται μεταξύ των σελίδων μιας ιστοσελίδας. Έτσι για παράδειγμα, όταν ο χρήστης από τη σελίδα Α κάνει click σε κάποιον link για να οδηγηθεί στη σελίδα Β, στο μεσοδιάστημα της μετάβασης θα του εμφανιστεί η Transitional διαφήμιση.

Transitional pop up

Η Transitional διαφήμιση η οποία εμφανίζεται με τη μορφή pop up (βλέπε Transitional και Pop up).

Unique Browser (ή Μοναδικός Browser)

Ένας μοναδικός Browser ο οποίος επισκέπτεται τις σελίδες μιας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης. Η μέτρηση του μοναδικού browser (Unique Browser) πραγματοποιείται μέσω των Cookies που εγκαθίστανται στον browser.

Unique Cookie

Τρόπος μέτρησης των μοναδικών επισκεπτών και επισκέψεων (βλέπε Unique Visitors και Visits) σε ιστοσελίδες και διαφημίσεις, σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Unique user (ή Μοναδικός Χρήστης)

Ένα πραγματικό άτομο το οποίο είτε έχει επισκεφθεί μια ιστοσελίδα ή έχει παραλάβει περιεχόμενο όπως για παράδειγμα ένα e-mail newsletter. Οι μοναδικοί χρήστες μπορούν να μετρηθούν είτε από Cookies, είτε από τη σύνδεση στο λογαριασμό τους σε μία ιστοσελίδα.

Unique visitor (ή Μοναδικός Επισκέπτης)

Ένας πραγματικός/μοναδικός χρήστης ο οποίος επισκέφθηκε μία ιστοσελίδα, σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως ένα μήνα).

Upload (ή Ανέβασμα)

Η αποστολή αρχείων από έναν υπολογιστή σε ένα δίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αποστολή μιας φωτογραφίας στο Facebook.

URL tagging

Η διαδικασία κατά την οποία συμπεριλαμβάνουμε σε μία διεύθυνση URL ειδικούς χαρακτήρες εντοπισμού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον Web server και στο πρόγραμμα στατιστικών να εξάγει πληροφορίες σχετικά με τον επισκέπτη.

User (ή Χρήστης)

Ένα άτομο που έχει πρόσβαση στο Web.

User centric measurement

Μέτρηση και ανάλυση ενός Online κοινού βάσει της συμπεριφοράς ενός συγκεκριμένου δείγματος χρηστών.

User registration

Βλέπε Registration.

View

Χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του Impression και αναφέρεται σε κάθε «άνοιγμα» μίας σελίδας, μιας διαφήμισης ή κάποιου άλλου στοιχείου όπως πχ μίας εικόνας.

Viewer

Το άτομο το οποίο προβάλει (κοιτάει) στην οθόνη του περιεχόμενο ή διαφημίσεις σε μία ιστοσελίδα.

Viral video

Βίντεο στο Internet το οποίο γίνεται πολύ δημοφιλές καθώς εξαπλώνεται ραγδαία μεταξύ των χρηστών, οι οποίοι το προωθούν ο ένας στον άλλο, συνήθως λόγω του πρωτότυπου και πολύ ενδιαφέροντος περιεχομένου του.

Virtual worlds (ή Εικονικός κόσμος)

Online περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιούνται τρισδιάστατα γραφικά για την προσομοίωση του πραγματικού κόσμου μέσα στον υπολογιστή. Παιχνίδια όπως το Virtual Life και το Warcraft αποτελούν Εικονικούς Κόσμους (Virtual worlds).

Visit  (ή Επίσκεψη)

Μία μοναδική συνεχής δραστηριότητα ενός επισκέπτη σε μία ιστοσελίδα που περιέχει το «άνοιγμα» σελίδων, εφαρμογών ή πολυμέσων, και μετράται με τη χρήση Cookies στον browser του χρήστη.

Visit duration

Η χρονική διάρκεια της επίσκεψης ενός χρήστη σε μία ιστοσελίδα ή σε μία εφαρμογή, κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session).

Visitor (ή Επισκέπτης)

Πραγματικό άτομο το οποίο επισκέπτεται μία ιστοσελίδα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Web beacon

Καλείται επίσης Web bug ή Pixel Tag και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με cookies για την καταγραφή της δραστηριότητας των χρηστών. Είναι συνήθως μία διάφανης εικόνα διαστάσεων 1 X 1 Pixel η οποία τοποθετείται σε μία ιστοσελίδα ή σε ένα e-mail με σκοπό την καταγραφή δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών όπως για παράδειγμα η IP διεύθυνση του χρήστη που έλαβε το email, ο χρόνος προβολής του e-mail, κα.

Web site

Η εικονική διεύθυνση (domain name) ενός οργανισμού ή ενός ιδιώτη στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web).

Web bug

Βλέπε Web beacon.

Webcasting

Η μετάδοση ενός ηχογραφημένου, βιντεοσκοπημένου ή εικονογραφημένου μηνύματος σε πραγματικό χρόνο ή σε αναμετάδοση δια μέσω του Internet.

Widget

Μία μικρή εφαρμογή η οποία στηρίζεται σε μία πλατφόρμα, είτε είναι λειτουργικό σύστημα (Windows ή Mac) είτε κάποια ιστοσελίδα (πχ Facebook, Youtube) και παρέχει στο χρήστη χρήσιμες ή διασκεδαστικές λειτουργίες.

Wi-Fi

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για την ασύρματη σύνδεση συσκευών στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για εταιρικό δίκτυο υπολογιστών, είτε για σύνδεση στο σπίτι.

Yield

Το ποσοστό των clicks που αποδίδει μία διαφήμιση σε σχέση με τα συνολικά Impressions που δέχτηκε, σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Yield Management

Η διαδικασία κατά την οποία κατανοώντας και επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των διαφημιζόμενων και των καταναλωτών επιδιώκουμε τη μεγιστοποίηση της απόδοσης από την καλύτερη πώληση διαφημίσεων μέσω της τυποποίησης και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης της τιμής αλλά και της διαθέσιμης ποσότητας, παράλληλα με τη μεγιστοποίηση της αξίας προς τους διαφημιζόμενους και τους χρήστες.